Siden LIVKOM blev stiftet i 2009 har foreningens bestyrelse og medlemmer drevet en række forskellige initiativer til fremme af Ikkevoldelig Kommunikation, IVK, både i Danmark og udlandet. Vores mest markante projekter og samarbejdspartnere i årenes løb:

2019

14 millioner til uddannelse af fredsingeniører!

LIVKOMs samarbejdspartner Dignity Space i Ukraine har netop modtaget en donation på 14 mill kr. til at fortsætte uddannelsen af Peace Engineers. Det sker i samarbejde med hollandske PAX. Læs om baggrunden for fredsprojektet. Kontaktperson: Carl Plesner

Offerfonden støtter LIVKOMs projekt

Offerfonden støtter kriseramte kvinder

Nyt projekt for kvinder, der er fraflyttet krisecentre: ‘Vandring til Forandring‘ for Rådet for Offerfonden. Bevillingen er på 855.000 kr. Kontaktperson: Berit Mikkelsen

CISU - Civilsamfund i udvikling

Peace Engineering i Ukraine har igen modtaget støtte fra CISU – Udenrigsministeriet

Denne gang fik vi 500.000 kr. til projektet, der har været i gang siden 2014, ved projektleder Carl Plesner. Se CISU støtter fortsat fredsarbejdet i Ukraine. Kontaktperson: Carl Plesner

2018

2017 og fortsat

CISU - Civilsamfund i udvikling

Peace Engineering i Ukraine – støttet af CISU

LIVKOMs bestyrelsesmedlem Carl Plesner har siden 2014 – efter Maidan-dagene hvor mange mennesker blev dræbt – arbejdet med IVK i Kiev, Ukraine. Først med fredsinitiativer i form af både undervisning og mediering i projektet Dignity Space, og nu med at etablere en IVK-uddannelse. Her skal ukrainere der har deltaget i de længerevarende IVK-forløb videreformidle hvad de har lært. Læs Peace Talks after Maidan Revolution for Dignity (engelsk) og At være med IVK der hvor livet brænder på. Kontaktperson: Carl Plesner

2017

IIT (International Intensive Training) i Danmark

51 mennesker fra 5 kontinenter var samlet til IIT, som er 9 dages træning i Ikkevoldelig Kommunikation. Læs om LIVKOM & IIT Kontaktperson: Kirsten Kristensen 

2013 og fortsat

5 film om Ikkevoldelig kommunikation

5 film: Bag enhver handling ligger et behov – i samarbejde med Filmkompagniet og med Undervisningsministeriet

Korte film om konflikthåndtering i en skole hvor IVK er blevet taget ind og fremmer fællesskabsfølelse og fredskultur. Filmene er med entusiasters medvirken tekstet på engelsk, tysk, kinesisk, italiensk og nepalesisk! Tekstning på portugisisk, norsk, hollandsk, spansk og tyrkisk er på vej! LIVKOMs absolut mest eksponerede materiale. Se filmserien om konflikthåndtering i skolen og gratis undervisningsmaterialer.
Kontaktperson: Kirsten Kristensen 

2016
Nepal efter jordskælv

Nepal – Healing self & others, efter jordskælv – støttet af GIZ/ ZFD & ProPublic

Kirsten Kristensen var afsted i 7 dage med et internationalt NVC team for at uddanne i Ikkevoldelig kommunikation, bl.a. i hærgede landsbyer. Kontaktperson: Kirsten Kristensen

2014 – 2017

Offerfonden støttede LIVKOMs projekt

Værdigheden igen – opkvalificering til mødet med voldsudsattestøttet af Offerfonden

114 fagfolk blev i dette projekt klædt på til at møde voldsudsatte med værdighed og til at støtte opløsning af skam. LIVKOM har også udviklet et undervisningsmateriale: I øjenhøjde med voldsudsatte af Karsten Schacht-Petersen og Pernille Plantener. Det kan downloades gratis, og benyttes af bl.a. IVK Norge og Friare Liv i Sverige. Læs om samlede resultater af projekt Værdigheden igen
Kontaktperson: Kirsten Kristensen

2014 og fortsat

NVC & Dignity Space i Ukraine

Med en lokal vært har vi holdt kurser for lokale NGOer som arbejder for styrket demokrati, fred og forsoning. Ukraine lider under krig og under svage demokratiske institutioner. Både Carl, Kirsten, Karsten og Zofia har bidraget med træning i Kiev, og personalet i Dignity Space har været på studietur i Danmark. Projektet har etableret et fundament for en langt større bevilling til at uddanne Peace Engineers (fredsingeniører) i Ukraine. Læs mere om Carl Plesner og hans arbejde i Dignity Space i Ukraine. Kontaktperson: Carl Plesner

2014 – 2015

IVK og Coaching for transformation – Grundtvig Projekt II – støttet af EU

Anden del af LIVKOMs samarbejde med EUs Grundtvig Projekt kom flere af LIVKOMs medlemmer til gode via længere internationale coachingforløb. EUs projekt var at støtte samarbejde mellem europæiske organisationer, der beskæftiger sig med folkeoplysning. Projektet harvde partnere i Polen, Tyskland, Holland og England. Læs en deltagerberetning fra coachingforløbet af Anniliva. Kontaktperson: Kirsten Kristensen

2014

Nepal – Forsoning efter borgerkrig – IVK og genoprettende dialog – støttet af GIZ/ ZFD & ProPublic

Kirsten Kristensen var sammen med fire IVK-kolleger i Nepal for at undervise ofre, oprørssoldater og repræsentanter fra Nepals regering i “Healing and Reconciliation through Nonviolent Communication”. Projektet er organiseret af Jeannine Summond, der også var i trænerteamet for GIZ/ZFD og ProPublic. Projektet resulterede bl.a. i en film af Carolyn Davies med titlen “In the Eyes of the Good”(Raamro Aakha Ma), der handler om IVK-træningen og om forsoning. Læs om Dialog with Dignity. Kontaktperson: Kirsten Kristensen

2012 – 2014

Nordplus - Nordisk råd

Exit Partnervold – støttet af Nordplus under Nordisk Råd – i samarbejde med IVK Norge, Røde Kors Norge og Friare Liv, Sverige

First Response til voldsudsatte blev fra 2012-2014 udviklet af LIVKOM sammen med Røde Kors Norge, IVK Norge og Friare Liv i Sverige. Det er et uddannelsesprogram for professionelle hjælpere, der møder voldsudsatte. Fokus var at skabe kontakt med værdighed, opløsning af fjendebilleder i krænkelseskæden, skam, selv-omsorg og omsorgskultur på arbejdspladsen. Læs om projektet First response og langsigtet støtte til voldsudsatte familier fra samarbejdet, der blev pilotprojekt for videre samarbejde.
Kontaktperson: Kirsten Kristensen 

2011 – 2013

Spreading Nonviolent Communication and Open Space Technology in Europe Grundtvig Projekt I – støttet af EU

Med det første Grundtvig Projekt og EU-projekt, som støtter samarbejdet mellem europæiske organisationer, blev det helt klart at:“Konflikt er ikke det modsatte af fred. Den er det modsatte af ligegyldighed”. Projektet samlede bl.a. partnere i Polen, Tyskland, Holland og Tyrkiet og blev en intens øvelse i projektarbejde og grundlaget for et videre Grundtvig projekt. Læs Øjenvidneberetning fra EU af Pernille Plantener, der var projektleder. Kontaktperson: Kirsten Kristensen  

2010 og fortsat

IVK i Polen

LIVKOM holder kurser i Polen for IVK-trænere og for par og familier. Grundtvig-projekterne har også partnere i Polen.
Kontaktperson: Zofia Aleksandra Schacht-Petersen

2009 og fortsat

Besøg www.aldrigmerekrig.dk

IVK i 5.A – støttet af Aldrig Mere Krig

Med støtte fra aldrigmerekrig.dk startede Carl Plesner og Kirsten Kristensen LIVKOMs allerførste IVK-projekt, IVK i 5.A. Projektet er en introduktion til Ikkevoldelig kommunikation målrettet til skolelærere. Projektet viser en anden måde at møde børnene på, som kan føre til mere forståelse, samarbejde og trivsel. Projektet udmøntede sig i et undervisningshæfte og en lille film som i dag ses i både Norge og Danmark, og som i 2012 blev produceret på tysk  af Dörthe Helm. Kontaktperson: Kirsten Kristensen

Særligt vægtige aktiviteter via samarbejdspartnere

2018

CISU - Civilsamfund i udvikling

Medlemskab af CISU – Civilsamfund i udvikling

CISU støtter LIVKOMs del af samarbejde om at etablere en IVK-uddannelse i Kiev, Ukraine.
Kontaktperson:
Carl Plesner

2014 og fortsat

Voice by voice - ingen mennesker ønsker krig

Israel og Palæstina – Voice by Voice

Videoprojektet “Voice by Voice” er inspireret af IVK-træninger i Israel og Palæstina, og handler om at dele personlige oplevelser fra konflikten i området. LIVKOM støtter projektet.
Kontaktperson i Danmark (Fyn): Peter Ulrik Jensen 

2014 – fortsat

Cambodia – Strategi til forebyggelse af vold

Jeannine Suurmond (NVC-certificeret træner) arrangerede i 2014 IVK-træning i Nepal, som resulterede i en film af Carolyn Davies med titlen “In the Eyes of the Good”. I 2016 arrangerede hun også IVK-træning i Nepal. Jeannine bor og arbejder dog i Cambodia med social forandring på mange niveauer. Hun har specialiseret sig i mediering, genoprettende retfærdighed og Ikkevoldelig kommunikation. Bor i Phnom Penh, Cambodia. Læs Jeannines forebyggelsesstrategi: A violence prevention strategy
Kontaktperson: Kirsten Kristensen

2012

LIVKOM og The Human Harmonizer Program

Indien – The Human Harmonizer Program

LIVKOM støtter organisationen Solidarity For Developing Communities (SFDC) som siden 1993 har arbejdet for uddannelse og udvikling af marginaliserede befolkningsgrupper. LIVKOMs formand Kirsten Kristensen kender personligt Bijay Singh og Param K. Singh i det indiske team. Læs mere om LIVKOMS engagement i The Human Harmonizer Program
Kontaktperson: Kirsten Kristensen

2009 og fortsat

The Center for Nonviolent Communication

CNVC – Center for Nonviolent Communication

CNVC har hovedsæde i New Mexico, USA og varetager Marshall Rosenbergs arv og al certificering inden for Ikkevoldelig Kommunikation. CNVC var en samarbejdspartner for flere af stifterne allerede inden LIVKOM startede i 2009. Samarbejdet er det synlige bevis på at vores IVK-trænere er certificerede. Samarbejdet mellem LIVKOM og CNVC

Artikler om internationale projekter

A summary of research by Bonnell, Li and van Lingen (2017) Download Complete Thesis summary Download Complete Thesis Summary in short: NVC and Communication in Organisations Nonviolent Communication (NVC) has the potential to have a positive effect on all communication dynamics tested. An emphasis on listening to others and expressing oneself honestly in a concise language brings greater trust, greater understanding and also progre ...
Nonviolent Communication – a Communication Tool to support the Adaptive Capacity of Organisations?
Læs mere
af Sekita S. Rubeksen Download as PDF - English version Printvenlig version - Dansk - Dansk version Fotograf: Gert Ceville-Danielsen Selv om jeg har været i på div. IVK kurser gennem de sidste 12 år, var dette min første IIT og første gang jeg har været en del af et internationalt kursus med et fælles emne. Tror jeg havde forestillet mig at det ville være ...
Første gang på IIT
Læs mere
Download as PDF - English version Download as PDF - Norwegian version After a very enriching mediation course with Carl Plesner in April, I had the idea that I really wanted to go “all in” with NVC. I was on a high and found it quite magical how NVC could make of a difference in the "real world", which Carl and Olena's project in Ukraine shows. I went home and tried to figure out what this IIT really was, and thought to myself that ...
Travel journal from International Intensive Training (IIT) Denmark 16-25 June 2017
Læs mere
Spørger du nogle gange dig selv: ”Det der IVK, virker det nu også når det er virkeligt alvorligt?” Tænker du nogle gange at der er situationer, hvor IVK kommer til kort og hvor det bare ikke virker? - Det kender jeg godt. De tanker havde jeg også. Engang. Engang drømte jeg om at blive så god til IVK at jeg kunne gøre en forskel i verden i retning af mere fred. Det er derfor jeg er engageret i LIVKOM, for det er dét, LIVKOM i sin ke ...
At være med IVK – dér hvor livet brænder på
Læs mere
Freedom Project - Træning i Ikkevoldelig Kommunikation og Mindfulness i fængsler I tiltaget ”Freedom Project” modtager indsatte i fængsler træning i Ikkevoldelig Kommunikation (IVK) og Mindfulness. Rapporten ”Freedom Project - Nonviolent Communication and Mindfulness Training in Prison” sammenfatter to videnskabelige studier der viser, at projektets deltagere har færre tilbagefald i forhold til gennemsnittet og oplever mindre vrede ...
Dokumenterede resultater med Ikkevoldelig Kommunikation
Læs mere