LIVKOM søger frivillige

I LIVKOM vil vi mere, end vi kan, så der er altid brug for dig, hvis du vil bidrage til at fremme aktiviteter for fredelig konfliktløsning og empatisk kontakt imellem mennesker. Alle er velkomne, hvad enten du har mulighed for at bruge mange eller få timer, og hvad enten du kan bidrage ved at inspirere andre, udnytte din specialviden eller give praktisk hjælp på kurser og arrangementer.

Her kan du afkrydse, hvad du vil deltage i og bidrage med – fortæl os også gerne om dine ideer til, hvad vi ellers kunne gøre. Udfyld formular.

Støt LIVKOMs projekter

Needs-Based Coaching

Du kan også vælge at gå ind i et konkret område eller et af LIVKOMs igangværende projekter. Se LIVKOMs tidligere og nuværende projekter i foreningens CV.

Du kan kontakte os på info@livkom.dk for mere information, eller via de kontaktpersoner som nævnes ved de enkelte projekter i Foreningens CV.

LIVKOM er en del af CNVC som internationalt arbejder med IVK

De områder, hvor der arbejdes intensivt med IVK – Ikkevoldelig kommunikation, kendt som Girafsprog, omfatter bl.a.:

  • Freds- og forsoningsarbejde: For eksempel i konflikten mellem Israel og Palæstina, i det tidligere Jugoslavien, i Colombia, Rwanda, Burundi, Sierra Leone og Sri Lanka.
  • Sociale projekter: Gadebørnsprojekter, voldsprævention i ungdomsbander, konfliktmægling i lokalsamfund og meget andet.
  • Fængsler: Bl.a. Freedom Project, hvor indsatte for voldsforbrydelser i Storbritannien og USA får undervisning i IVK af tidligere indsatte. Andre projekter retter sig mod folk, der kommer ud af fængslerne og skal i gang med et nyt liv.
  • Genoprettende retfærdighed: IVK bliver brugt i mægling mellem offer og krænker. For eksempel er der i Brasilien et omfattende projekt, hvor IVK anvendes i store dele af retssystemet, som et alternativ til traditionelle straffeforanstaltninger.
  • Skoler: Der bliver givet kurser i IVK til elever og lærere på rigtig mange skoler over hele verden. Enkelte skoler baserer hele deres arbejde på IVK, heriblandt Skarpnäcks Fria Skola i Stockholm, Sverige.
  • Personlig udvikling: Individuel rådgivning, kurser, øvegrupper. Det sidste nye er coaching baseret på IVK.
  • Familie: Forældre- og familiekurser (bl.a. i Danmark, Tyskland, Frankrig, Storbritannien og USA), familieterapi baseret på IVK, konfliktløsning i familier.
  • Erhvervsliv: Supervision og medarbejdersamtaler, lederkurser, samarbejdskurser, kommunikations-træning, coaching, kundepleje, konfliktløsning, udvikling af mødekultur mm.
  • Misbrug: IVK kan støtte mennesker i at finde mere konstruktive strategier til at opfylde behov eller beskytte sig.
  • Medicinsk behandling: Både i konventionel og såkaldt alternativ medicinsk behandling bruges IVK til at forbedre kontakten mellem behandler og patient. Derudover kan IVK have en behandlende effekt i sig selv.

De samme principper anvendes i vidt forskellige områder. Derfor kan IVK med lige stor effekt bruges i en international konflikt som i forbindelse med en uenighed i en familie.

Meld dig ind

 

Modtag nyheder

 

Bankoplysninger og MobilePay

Støttebidrag eller kontingent kan overføres til MobilePay 42955

eller indsættes på konto:

9860-0000231622 i Folkesparekassen.

Husk at angive “Projekt + dit navn” på indbetalingen.

Overførsel fra udlandet

IBAN nr.: DK7998600000231622

BIC-kode: FOSPDK21