Retningslinjer for at dele IVK processen – Girafsprog

For de der ikke er certificeret som trænere af CNVC 

Printbar udgave

Når man erfarer, hvilken positiv forskel det kan gøre i ens liv at kende til Ikkevoldelig Kommunikation, er det næste skridt ofte at ønske at dele det, man har lært, med andre. Faktisk er det CNVC’s drøm, gennem vore fælles bestræbelser at bidrage til, at alle menneskelige relationer og organisationsstrukturer bliver mere og mere fredfyldte og livsberigende.

Vi hilser ethvert bidrag til at sprede CNVC‘s vision velkommen, og vi ønsker at inspirere dig til at dele og vi ønsker på ingen måde at lægge en dæmper på din entusiasme.

De følgende spørgsmål stilles ofte af mennesker, som ønsker at dele deres forståelse af Ikkevoldelig Kommunikation med enkeltpersoner, grupper og organisationer:

 1. Hvorfor er CNVC og lignende udtryk begyndt at optræde i kursivFor at skabe klarhed og identifikation og af hensyn til brandingen ønsker vi at vores registrerede navne og logo skiller sig ud fra den tekst der omgiver dem. En nem og effektiv måde at gøre dette på er, ved at anvende Vi anmoder om, at du, når du nævner vores registrerede navne (se liste nedenfor) i dine reklamematerialer, på hjemmesiden m.v. overvejer også at anvende denne strategi. Som alternativ kan du fremhæve vores betegnelser via fed skrift, STORE BOGSTAVER, understregning, eller med ”anførselstegn”
 1. Hvis I ønsker at opmuntre alle til at dele og undervise i IVK, hvorfor har CNVC så certificerede trænere?Vores intention er at opmuntre mennesker til at videregive deres værdifulde læring på måder, der er giver mening for dem.Vi ønsker imidlertid at beskytte IVK’s integritet som en samlet lære. Derfor certificerer vi undervisere, som vi har tillid til kan formidle formålet og modellen på en præcis, grundig og pålidelig måde. Certificerede trænere påtager sig også at støtte CNVC’s arbejde, hvilket er beskrevet i træneraftalen.
  Vi ønsker at fremmer undervisningen i IVK gennem vores træner-certificeringsprogram, fordi vi ønsker at være i stand til at beskytte integriteten af IVK som en samlet platform for undervisning. Vi tilstræber at gøre dette ved at fremme fællesskabet for CNVC-certificerede trænere, der har den fælles oplevelse at have gennemgået CNVC- Gennem certificeringsprocessen, udvikler vi et forhold og en tillid til at de CNVC-certificerede trænere vil kommunikere formålet og hensigten med Ikkevoldelig Kommunikation på en præcis, grundig, sammenhængende og pålidelig måde. CNVC-certificerede trænere bliver bedt om at indgå i fællesskab med CNVC og andre CNVC-certificerede trænere, og forpligter sig til årligt at støtte CNVCs arbejde og opgaver, og overholde de andre aftaler, der findes i CNVC-træner aftalen. Den nyeste version af CNVCTrainer Agreement kan findes her.
 1. Så alle kan dele deres erfaringer med IVK?Ja, vi sætter pris på at du deler dine egne erfaringer, så længe du gør det klart, at din undervisning er baseret på din forståelse af Ikkevoldelig Kommunikation.
  Når du deler dine oplevelser og bruger nogle af vores registrerede navne (se liste nedenfor) anmoder vi imidlertid om, at du nævner, Marshall B. Rosenberg som ophavsmand til IVK, at du henviser til lokale eller regionale IVK-organisationer og certificerede trænere, og at du videreformidler kontaktinformation til CNVC.org.
 1. Kan vi annoncere eller arrangere formelle møder om Ikkevoldelig Kommunikation?Hvis du deler dine oplevelser med IVK via en præsentation som f.eks. en workshops eller øvegruppe, anmoder vi om, at du undlader at bruge de nedenfor nævnte udtryk i overskrifter, titler eller undertitler i din workshop, og på materialer som annoncerer for din workshop, så som visitkort, brochurer, mail adresser eller domænenavne. Men du er velkommen til bruge ordene i brødteksten af din annonce og under din workshop, idet du anerkender CNVC som beskrevet ovenfor.
  Vi har fået forespørgsler om at lave en liste med alternative navne og/eller titler som du, der ikke er CNVC-certificeret træner kan bruge. Vi vil gerne støtte dig i din kreativitet, dit valg og din frihed til at finde navne og udtryk, som beskriver din interesse og personlige fokus. Vi mener dog, at det at lave en specifik liste over alternativer ville være mere hæmmende end støttende. I stedet opmuntrer vi dig til at være så kreativ som muligt, så vi bliver mindet om alle de andre måder, der udtrykker den skønhed  IVK kan tilføre vores liv.

De registrerede navne/betegnelser inkluderer:

 • NONVIOLENT COMMUNICATION: A LANGUAGE OF LIFE / IKKEVOLDELIG KOMMUNIKATION: LIVETS SPROG
 • THE CENTER FOR NONVIOLENT COMMUNICATION
 • CNVC
 • Det stiliserede logo er varemærkeregistreret ved USPTO (reg. no. 2460893):CNVC

Følgende udtryk må anvendes i overskrifter, titler og undertitler til dine workshops, på materiale eller andre medier som annoncerer for din workshop, så som visitkort, brochurer, mail adresser eller domænenavne, så længe det er tydeligt at udtrykkene kun anvendes i forbindelse med Ikkevoldelig Kommunikation.

 • COMPASSIONATE COMMUNICATION / MEDFØLENDE KOMMUNIKATION
 • GIRAFFE LANGUAGE / GIRAFSPROG
 1. Må vi sige at vi er ”IVK-trænere”?CNVC-certificerede trænere bliver sponsoreret af CNVC under betegnelsen ”CNVC-certificeret træner”, hvilket viser deres tilknytning til CNVC. For at undgå forvirring beder vi dig undlade at bruge markedsføringsmateriale, der kan antyde, at du er certificeret eller sponsoreret af CNVC. Vi beder dig også undlade at bruge vendingen ”IVK- træner”, “IVK-mediator”, “IVK-formidler”, ”IVK” eller ”Ikkevoldelig Kommunikation” i medier eller på materialer som fx visitkort, brochurer, e-mailadresser eller hjemmesider. Vi anmoder dig om at informere alle deltagere i din træning om, at du endnu ikke er certificeret som træner af CNVC. Du er imidlertid velkommen til at give information om din egen IVK-træningshistorie, arbejde og livserfaringer.
 1. Er det det hele? Ønsker I noget økonomisk bidrag fra min workshop? Vi vil sætte pris på at modtage et bidrag fra dig, som et udtryk for den give-og-modtage ånd, som vi håber, at du tilbyder din workshop i. (CNVC certificerede trænere giver 10% af deres træningsbaserede indtægt eller andet aftalt beløb.) Disse midler støtter CNVC i dets virke for at gøre IVK tilgængelig over hele verden.
 1. Må jeg uddele materiale produceret af CNVC eller CNVC-trænere, når jeg laver præsentationer?Der er copyright på CNVC-materialer og vi anmoder om, at du undlader at bruge disse materialer uden tilladelse. De fleste materialer er fremstillet til bestemte typer træning, og vi mener, at sammenhængen og klarheden af materialerne er mest forståelig, når de tilbydes inden for de rammer, de er udviklet til.
  Angående materiale lavet af en anden træner, beder vi dig checke med træneren først. Hvis du producerer dit eget materiale, beder vi dig være kreativ og bruge en anden titel, frem for at give det titler som ”Ikkevoldelig Kommunikation”. Du kan referere til ”Ikkevoldelig Kommunikation” når du deler dine erfaringer, og angive at materiale og indhold er ”baseret på arbejde af Marshall B. Rosenberg og Center for Nonviolent Communication, CNVC.org”.

Hvis du stadig har spørgsmål, vil vi gøre vort bedste for at besvare dem. Hvis du har behov, der ikke ville blive mødt ved at du accepterer disse retningslinjer, vil vi bede dig tage kontakt til CNVC’s kontor, CNVC@CNVC.org, for yderligere dialog, før du eller din gruppe fortsætter udenfor retningslinjerne. Vi glæder os til at arbejde sammen med dig i vores forsøg på at skabe en mere fredelig verden.

CNVC Certification Team
The Center for Nonviolent Communication
10. december 2013

Hvis du er interesseret i selv at blive certificeret IVK-træner, kan du læse meget mere om certificeringsprocessen her. Her kan du også downloade “the Certification Preparation Packet (CPP)” som er det materiale, du skal bruge til at påbegynde certificeringsprocessen.