LIVKOM er stiftet i 2009 af en gruppe bestående af både professionelle kommunikationsfolk, certificerede IVK-trænere, trænere under uddannelse og IVK-entusiaster. De delte et ønske om en fælles ramme for videns- og erfaringsudveksling, undervisning og træning i Ikkevoldelig Kommunikation (IVK).

LIVKOM arbejder for at volden i vores samfund mindskes, og at flere får det, de ønsker sig, på måder som andre også kan glæde sig ved. Arbejdet har fokus på at løse konflikter og træne mennesker i at møde sig selv og andre med empati og forståelse.

LIVKOMs bestyrelse siden 2018

Fra venstre: suppleant Anne Böjlund, suppleant Jesper Winther, formand Kirsten Kristensen, kasserer Karsten Schacht-Petersen, bestyrelsesmedlem Birthe Davidsen og bestyrelsesmedlem Carl Plesner. Pia Skalshøi blev genvalgt som sekretær men var ikke til stede. Foto fra generalforsamling, marts 2018

Bestyrelsen 2018

 • Formand Kirsten Kristensen – på valg i 2020
  Medstifter og formand siden 2009 (undtagen i 2015), certificeret IVK-træner
 • Sekretær Pia Skalshøi – på valg i 2020
  Bestyrelsesmedlem og sekretær siden 2016 og fortsat. Har siden 2014 arbejdet med LIVKOMs nuværende hjemmeside, SoMe og PR. Aktuelt på barsel 
 • Kasserer Karsten Schacht-Petersen, på valg i 2019
  Medstifter og bestyrelsesmedlem siden 2009 (undtagen 2012 og 2016), en del af tiden og aktuelt som kasserer, certificeret IVK-træner
 • Carl Plesner, på valg i 2019
  Medstifter og bestyrelsesmedlem siden 2009, i 2016 som suppleant, certificeret IVK-træner
 • Birthe Davidsen, på valg i 2019
  Medlem siden 2009 og bestyrelsesmedlem siden 2016

Bestyrelses-suppleanter i 2018

 • Jesper Winther
  Medlem og IT Wizard siden 2014
 • Anne Böjlund
  IVK-kyndig siden 2011

Revisor Niels Søndergaard Jensen
Revisor i LIVKOM siden 2013

Tidligere bestyrelsesmedlemmer

 • Sekita Rubeksen: kasserer 2010-11, bestyrelsesmedlem 2012-13, revisorsuppleant 2014, formand i 2015. Har været webhjælper og lavede bl.a. LIVKOMs første hjemmeside i 2009. Hjalp med IIT i Danmark i 2017 og er fortsat i den anden ende af webmaster@livkom.dk
 • Jane Bartholdy: suppleant 2017
 • Tania Cortes: kasserer 2009, 2016, medarrangør af sommerfestival og andre workshops og tiltag
 • Marianne Bach: sekretær 2013, revisorsuppleant 2015-16-17
 • Connie Dreisig Hansen: suppleant 2014-2016-2017
 • Pernille Plantener: bestyrelsesmedlem 2015, certificeret IVK-træner
 • Zofia Alexandra Schacht-Petersen: suppleant 2015-16, certificeret IVK-træner
 • Anne-Line Vestergaard: sekretær 2012, suppleant 2015, certificeret IVK-træner
 • John Erik Knudsen: bestyrelsesmedlem og kasserer 2013-5
 • Bodil Rahbek Nielsen: revisorsuppleant 2013, suppleant og medlemskoordinator 2014-2016
 • Lars Holst: sekretær 2011
 • Arne Krogh Nielsen: 2. suppleant 2011
 • Keld Kobborg Andersen: bestyrelsesmedlem 2009, Revisor 2011
 • Karin Sonne-Nijhoff: sekretær 2009, suppleant 2010-11
 • Finn Bentzen fra Revisorlinien, revisor 2010
 • Morten Heltoft: suppleant 2009-2010
 • Lene Vej: revisorsuppleant 2009
 • Karen Hede Poulsen: revisor, 2009, sekretær 2010

Andre tidligere og nuværende aktivitetspersoner

 • Josephine Honoré, organiserer bl.a. events, siden april 2018
 • Britta Rasmussen, freelance administrationsmedarbejder februar-april 2018
 • Nanna Thorhauge, freelance kommunikationsmedarbejder februar-juni 2018, herefter løst tilknyttet
 • Vanesa Alemany, medlemskoordinator 2015-17
 • Bjørn Nygaard, projektleder 2017
 • Pia Møller, sekretær 2016-17
 • Anne Kvistgaard, samarbejdede med Pia Skalshøi om ny hjemmeside, SoMe, PR mv. i 2014

Udover de nævnte er der MANGE mennesker der har bidraget og bidrager til LIVKOMs arbejde og aktiviteter. Uden jeres hjælp var vi ikke hvor vi er i dag… TAK!

Oversigten er lavet i juli 2018 og er ufuldstændig. Er du opmærksom på bidragydere der ikke er med på listen, så modtager vi med tak dit input på info@livkom.dk