Som medlem af LIVKOM er du med til at sikre vores projekter og støtte til mennesker, som lever i konflikter, vold eller krænkelser. Gennem vores arbejde støtter vi mennesker i processen med at genopbygge værdighed, samarbejde og gensidig empati.
Vi arbejder med:

 • Mobning i skoler
 • Mistrivsel blandt pædagoger
 • Stress og udbrændthed
 • Mobning og konflikter på arbejdspladsen
 • Vold i nære relationer
 • Ofre for voldtægt
 • Ofre for tortur og krigsforbrydelser
 • Uddannelse i konfliktløsning og mediation
 • Familier og par med problemer

Et medlemskontingent koster 100 kr. om året.
Du kan også blive medlem, ved at give en medlemsgave på 500 kr.

Du desuden mulighed for, at støtte et eller flere projekter eller blive sponsor for LIVKOM.

Medlemsfordele

Som medlem af LIVKOM får du:

 • Gratis deltagelse i middag ved den årlige generalforsamling
 • Gratis introaftener og foredrag
 • 100 kr. rabat på nogle workshop, se omtalen af det enkelte kursus
 • Gratis deltagelse i visse øvegrupper
 • Rabat ved tidlig tilmelding til kurser
 • Når du skaffer et nyt medlem, får du en boggave (op til 200 kr.)