Center for Nonviolent CommunicationLIVKOM samarbejder med The Center for Nonviolent Communication, CNVC, som er et globalt netværk af mennesker og grupper der arbejder og lever med Ikkevoldelig Kommunikation, IVK/ Girafsprog.

CNVC er grundlagt af Marshall B. Rosenberg, der er ophavsmand til IVK som proces. CNVC er en nonprofit organisation med hovedkontor i New Mexico, USA. Centeret er en kursusvirksomhed og står for certificering af trænere internationalt. Læs mere om hvad det kræver at blive CNVC-certificeret træner.

Besøg Center for Nonviolent Communication på www.cnvc.org.

Foreningen LIVKOM Livsberigende Kommunikation arbejder for CNVCs målsætning om at bidrage til en verden, hvor konflikter bliver løst på fredelige måder, og hvor flest muligt mennesker kan få deres behov opfyldt.

Vi er to IVK-foreninger i Danmark, se danske IVK-ressourcer.

Bøger af Marshall Rosenberg på dansk, og om Girafsprog / Ikkevoldelig Kommunikation (IVK)

Nonviolent Communication with Marshall Rosenberg – a Brief Introduction: