“Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet og giver jer et hjerte af kød”.

Sådan lyder det fra Elskede Guddommelige Energi (Ezekiels bog, kap. 36 vers 26).

Som jeg ser det, har vi hermed hele tiden valget mellem at give grokraft til vores sten-hjerte eller vores kød-hjerte, og det valg gør sig gældende i forhold til alt hvad vi foretager os. Den stærkeste grokraft-strategi jeg kender er Ikkevoldelig Kommunikation, der har fokus på behov og følelser, som centrum og centrifugalkraften i alle relationer. De er den muldjord livet leves i og af.

Pernille Planter, som er moderen til udbredelse af “Coaching for Transformation” i Danmark (gennem Grundtvig 2 projektet), bruger ind imellem betegnelsen “Behovsbaseret Coaching”, nok fordi vores behov er universelle og har en iboende transformerende kraft.

Efter en uges intens undervisning med praksisafprøvninger i Holland gennem Pernilles videns- og erfarings- baseret kyndighed drog vi deltagere hjem til vores 4 hjemlande: Polen, Holland, England og Danmark. I Danmark blev gruppen udbygget med seks gennem et tredags-koncentrat af Hollandsdagene.

Needs-Based Coaching

Og så blev vi delt op i tre grupper hver bestående af tre, der fungerede som Coaches og tre menige LIVKOM-medlemmer, som modtag coaching.

De seks gange vi mødtes i den gruppe, jeg endte med at være en del af, åbenbarede for mig den store grokraft, der er i ” Behovsbaseret Coaching”

Noget af det der undrede og frydede mig mest, var de tre “forsøgskaniners” vovemod, deres indre råstyrke, nænsomhed, intensitet, deres glæde og smerte over egen indre mangfoldighed og kreativitet, og kontinuiteten og forandringerne i det de arbejdede med.

De hellige stunder mellem medmennesket og mig som coach var, når jeg var helt tilstede, helt nærværende og opmærksom med hver en fiber på ham, på omgivelserne og i mig, alt sammen i hans tjeneste. Og når han var helt tilstede, helt nærværende og opmærksom med hver en fiber på sin egen iboende kreativitet, grokraft, smerte, lidelse, eller hvad det nu var, der var lige nu var forrest fremme af hans helhed. Så var der plads og rum for den guddommelige energi til at belive og berige. Og dermed oplevede jeg en kærlighedsfuld treenighedscirkel mellem den coachede, mig som coach og den Guddommelige Energi.

“Den stærkeste grokraft-strategi jeg kender er Ikkevoldelig Kommunikation, der har fokus på behov og følelser, som centrum og centrifugalkraften i alle relationer”.

Jeg ser med glæde frem til det næste halve års 6 coachingsmøder i vores nye gruppe.
Og til ugen i Polen sammen med den store internationale coachgruppe, der foregår i oktober.

Til info: Projektet løber frem til Skt Hans 2015. LIVKOM-medlemmer kan ansøge om at blive modtagere af coaching 5-6 gange fra januar til juni.

Anniliva