Hvordan kan LIVKOM bidrage til at ofre for partnervold bliver mødt respektfuldt af myndighederne? Det spørgsmål satte vi os for at besvare, da vi i 2012 gik ind i projektet First response og langsigtet støtte til voldsramte familier sammen med Norges Røde Kors og Friare Liv v/Liv Larson og Kay Rung i Sverige. IVK Norge trådte senere ind i projektet. Fra LIVKOM var det Carl Plesner og Pernille Plantener, der deltog.

Vi ville gerne sikre, at ofre for partnervold har et møde med de professionelle hjælpere, hvor:

 • de oplever respekt og forståelse
 • de i mødet genfinder lidt af deres værdighed
 • de kommer til at tro på at hjælp er mulig
 • de tager imod den tilbudte hjælp

Politi, sundhedsvæsen, sociale myndigheder og krisecentre er alle eksperter på at yde netop deres bid af den nødvendige støtte. Vi fandt imidlertid, at møderne med hjælperne ikke altid bidrager til at genoprette de voldsramtes værdighed. Og netop dette, at ofrene kommer i kontakt med at de er værd at kæmpe for, er en forudsætning for at de formår at tage de nødvendige skridt ud af volden.

Derfor udviklede vi et kursus, der skal opkvalificere de professionelle og frivillige hjælpere til at tage imod de voldsramte, så de støttes i at få værdigheden igen. Kurset er blevet testet på Esbjerg krisecenter, i Arendal af Norges Røde Kors samt i Nordsverige, og vi er ret stolte over det færdige resultat.

På kurset var følgende emner:

 1. Introduktion til voldens dynamik og offerets oplevelse
 2. Fagpersonens valgmuligheder
 3. At skabe kontakt med værdighed
 4. Fjendebilleder – og hvorfor det er nødvendigt at opløse dem for at standse krænkelseskæden
 5. Skam og hvordan man kan møde skam, så værdigheden genoprettes
 6. Selv-omsorg og omsorgskultur på arbejdspladsen
 7. Respektfuld gennemførelse af den professionelles dagsorden

Kurset har fokus på at bidrage med ny indsigt, forankret i oplevelser ud fra øvelser og diskussioner. Her er nogle af udtalelserne fra de anonyme besvarelser fra pilotkurset på Esbjerg krisecenter:Kursister taler sammen

 • ”Generelt syntes jeg alle emner var spændende og relevante, og det er alt sammen noget jeg kan bruge. ”
 • ”Jeg synes det var rigtig spændende og relevant og jeg lærte en masse nye ting”
 • ”Dejlig fri undervisningsform – godt i bruger tavlen, så øjnene også forstår!”
 • ”Jeg har tænkt meget over weekendens kursus….”

Læs om projektet: Værdigheden igen – Opkvalificering til mødet med voldsudsatte. Kurset varede to dage med to halve dages opfølgning, hvor erfaringer og udfordringer diskuteres.

Projektet modtog støtte fra Nordplus, der er en pulje under Nordisk Råd

Projektet blev et pilotprojekt for et videre projekt i 2014-2017 som Offerfonden støttede, og hvor fagpersonale fra politi til socialrådgivere blev undervist IVK for at ruste dem til mødet med voldsudsatte. Læs om det senere, komplimenterende projekt: Værdigheden igen – opkvalificering til mødet med voldsramte.

Kontaktperson: LIVKOMs Formand Kirsten Kristensen, kirsten@livkom.dk