IVK i læringsrummet - intro til IVK i Skolen
IVK i læringsrummet - intro til IVK i Skolen
03. september 2018
Inspiration til IVK-stier i læringsrummet – Fokus på IVK-begreber i forhold til selvforståelse, samspil og samtale
Himmelbjerggården
Ry
Danmark
Kurser