Dialog med Værdighed
Dialog med Værdighed
17. April 2018
LIVKOMs formand Kirsten Kristensen har arbejdet med fred og forsoning i Nepal, hvor man efter borgerkrigen etablerede et 'Ministerium for fred og forsoning'. Kirsten fortæller om vejen til at parterne kunne lytte til hinanden.
Himmelbjerggården
Ry
Denmark
Foredrag