Projektet

I øjenhøjde med den voldsudsatte, består af et kursus som udbydes gratis, samt en bog som er en del af materialet til kursisterne.
Projektet er finansieret af Offerfonden og udbydes af LIVKOM.

Læs mere om kurset eller download bogen ved at klikke på menuen til højre.

 

Baggrund

Ofre for partnervold vil snart have større chance for at blive taget imod med empati og værdighed, når de møder myndigheder og sundhedsvæsen. Politibetjente, socialrådgivere, sygeplejersker og andre såkaldte first responders kan nu komme på to dages kursus samt opfølgning med LIVKOM-trænere betalt af Offerfonden. LIVKOM har fået bevilget 600.000 kr. til kurser for de nævnte faggrupper i 2015-2016 som en del af regeringens strategi for at nedbringe forekomsten af vold i nære relationer.

 

Det følsomme øjeblik

Når en kvinde søger hjælp på grund af voldelig adfærd fra hendes partner, har hun typisk lidt et omfattende værdighedstab, og det er en stor overvindelse at række ud efter hjælp. Tit står hun midt i en dramatisk situation med overvældende lidelse og forvirring, og med risiko for at hændelserne sætter sig som et traume for hende.

Både ved fysisk og psykisk vold har den voldsudsatte ofte overvældende følelser af skam. Skammen er en væsentlig årsag til, at det er vanskeligt for den voldsudsatte at forestille sig, at det er muligt at opleve tilhørsforhold med andre mennesker end voldsudøveren. Netop savnet af at høre til er måske den vigtigt grund til at gå tilbage til den voldelige partner.

I mødet med den voldsramte kvinde er hjælperen langt mere end en modtagende og organiserende person. Hjælperen kan fodre hendes syn på sig selv som værdiløs, eller han kan møde hende, så hun får en oplevelse af respekt og vær­dighed. Med værdigheden genoprettet vil hun have kortere vej til at skabe en sund tilværelse for sig selv og eventuelle børn og finde nye tilhørsforhold.

 

Opkvalificering af fagfolk

Igennem deres uddannelser har disse fagfolk lært om både paragraffer, psykologi og metoder. Alligevel beretter voldsramte, at mødet med myndigheder og sundhedsvæsen kan være nedværdigende. Og det selvom disse first responders virkelig ønsker at hjælpe kvinderne.

LIVKOMs bidrag består i at træne professionelle og frivillige hjælpere i at blive bevidste om deres kommunikation, så de kan støtte kvinden i at få kontakt med sin styrke. Forløbet består af to fulde kursusdage med teori, øvelser og refleksion, og efter nogle uger yderligere to halve dage til erfaringsudveksling og integration.

Det gennemgående tema i undervisningen er empati. Vi ønsker at inspirere deltagerne til at forstå hvad empati er og hvorfor genkendelse og accept af kvindens følelser og behov er så vigtigt for at hun kan bearbejde sine oplevelser og træffe sunde valg. Empati opløser skam og genopretter værdighed, og dermed åbnes vejen til nye, sunde relationer.

På kurset vil der også være fokus på hvordan deltagerne kan forebygge udbrændthed og opbygge en støttende kultur på arbejdspladsen; en forudsætning for at de fortsat vil have overskud og villighed til at engagere sig i det menneskelige møde.