Ikkevoldelig Kommunikation (IVK) kan anvendes i alle sammenhæng, hvor mennesker kommunikerer. Områder, hvor der bliver arbejdet intensivt med IVK i udlandet omfatter bl.a.:

Freds- og forsoningsarbejde f.eks. i konflikten mellem Israel og Palæstina, i det tidligere Jugoslavien, i Colombia, Rwanda, Burundi og Sierra Leone og på Sri Lanka.

Sociale Projekter: Gadebørnsprojekter, voldsprævention i ungdomsbander, konfliktmægling i lokalsamfund og meget andet.

Fængsler: Bl.a. Freedom Project, hvor indsatte for voldsforbrydelser  i Storbritannien og USA får undervisning i IVK af tidligere indsatte. Andre projekter retter sig mod folk der kommer ud af fængslerne og skal i gang med et nyt liv

Genoprettende retfærdighed: IVK bliver brugt i mægling mellem offer og krænker. Fx er der i Brasilien et omfattende projekt, hvor IVK anvendes i store dele af retssystemet, som et alternativ til traditionelle straffeforanstaltninger.

Skoler: Der bliver givet kurser i IVK til elever og især til lærere på rigtig mange skoler over hele verden. Enkelte skoler baserer hele deres arbejde på IVK. Heriblandt Skarpnäcks Fria Skola i Stockholm, Sverige.

Familie: forældre- og familiekurser (bl.a. i Danmark, Tyskland, Frankrig og USA), familieterapi baseret på IVK, konfliktløsning i familier.

Har du lyst til at vide mere? Du kan læse mere om Ikkevoldelig Kommunikation her.

Du kan finde alle kurser og foredrag i vores kursuskalender. Den finder du her.