Download bogen til kurset

Forsiden på I øjenhøjde med den voldsudsatteBogen indeholder teori og eksempler. Den vil kunne læses og anvendes af alle med interesse i emnet.

Forfattere: Pernille Plantener og Karsten Schacht-Petersen
Finaseret af: Offerfonden 2015-2016
Udgivet i samarbejde med: LIVKOM,

I øjenhøjde med den voldsudsatte
Print version (enkeltsidet) – klik her

I øjenhøjde med den voldsudsatte
Skærm version (spread) – klik her

Bogen kan den købes som trykt bog i professionelt kvalitet for 63,18 – hos www.saxo.com
(Prisen er ren produktions pris)

 

Fra bogen:

FORORD
Tusindvis af gange sidder politifolk, redningsmandskab, ansatte på skadestuer, medarbejdere og frivillige på krisecentre, socialrådgivere, læger, lægesekretærer, sundhedsplejersker, skolelærere, pædagoger og andre i Danmark overfor et menneske, som har været udsat for fysisk og psykisk vold fra en partner eller andre. Som er ramt på krop og sjæl. Og måske skammer sig.

Hvordan hjælper man bedst dette menneske?

Denne bog er et forsøg på at inspirere og klæde hjælperne bedre på.

Vi har valgt at fokusere på ofre for partnervold, men materialet kan i lige så høj grad bruges til at møde ofre for andre typer vold. At vi har valgt partnervold skyldes, at det nok er den mest komplekse form for vold, fordi der mellem parterne er alle mulige slags følelser og behov i spil. Ofre for partnervold er fyldt med skamfølelse, nogle gange i en sådan grad, at det er invaliderende. Derfor er det helt centralt, at den professionelle hjælper kan understøtte, at ofrene genopretter den tabte værdighed.

Fire skandinaviske organisationer har gennem diskussioner og testforløb bidraget til bogen. De fire organisationer er den svenske mæglings- og undervisningsvirksomhed Friare Liv, den danske forening Livsberigende Kommunikation, Norges Røde Kors og IVK Norge. IVK står for Ikkevoldelig Kommunikation.

Personerne bag projektet har bevidnet voldsramtes møder med myndigheder, f.eks. i konfliktråd, på krisecenter, i statsforvaltning og hos sociale myndigheder. Og det har langt fra altid været gode møder. Faktisk har voldsofre oplevet, at rækken af krænkelser fortsatte, når de kom i berøring med myndighederne, selv når de professionelle havde de bedste hensigter. Disse dårlige erfaringer er også bekræftet af undersøgelser.

Når de voldsramte mødes bevidst med empati og værdighed af de professionelle hjælpere, øger det sandsynligheden for, at de tager de nødvendige skridt til at komme ud af volden. Det er vores hypotese.

De fire organisationer, som har lavet materialet, er forbundet gennem en fælles passion for den metode, som kaldes
Ikkevoldelig Kommunikation, IVK.

IVK er udviklet af den amerikanske psykolog Marshall B. Rosenberg (1935 – 2015). Metoden har bl.a. fokus på at gøre kontakten mellem mennesker bedre gennem dialog. Selv om vi hverken er psykologer eller socialvidenskabeligt uddannede akademikere, har vi ét ekspertisefelt: Vi formår at skabe ‚hul igennem’ i kontakten mellem mennesker og at undervise i, hvordan det gøres. Derfor sagde vi i projektgruppen straks ja til opgaven med at få professionelle hjælpere, som møder voldsudsatte, klædt på til at kunne møde ofrene på en måde, som skaber både tillid og tro på egne ressourcer. Når volden lige har fundet sted, er de voldsramte specielt sårbare og det er meget vigtigt, at de bliver mødt med empati og værdighed.

Professionelle hjælpere, der møder voldsudsatte, har betydelig viden og erfaring, som vi på ingen måde kan matche. Materialet er udelukkende et supplement til den ekspertise, som de i forvejen besidder.

Vi i projektgruppen er praktikere, og fra en akademisk vinkel er der givetvis synspunkter i materialet, der kan anfægtes. Selv om vi bogen igennem har forsøgt at finde troværdige kilder, er vi ikke ude på at overbevise nogen om den videnskabelige korrekthed af materialet. Vi ønsker blot at inspirere til, at læserne selv tænker over, hvordan de bedst kan få en ligeværdig dialog med et menneske, som er blevet udsat for vold.

Vi har hentet inspiration fra og vil gerne takke følgende:
Marshall B. Rosenberg, amerikansk psykolog og PhD, der har formuleret og lært os IVK–processen. Han havde en klar, enkel og dyb indsigt i menneskers natur og en meget humoristisk måde at formidle komplekse budskaber på.

Allan Wade, canadisk terapeut og foredragsholder, der med sit fokus på ofrenes tit oversete ressourcer har åbnet en  ny forståelse for, hvordan ofre selv fra den mest undertrykte position altid kan finde mindst én solid byggesten at rejse sig fra.

Per Isdal, norsk psykoterapeut og forfatter til bogen „Meningen med volden” og medstifter af bevægelsen „White Ribbon”, som har inspireret os til at forstå voldens dynamik fra voldsudøverens side.

Norges Røde Kors, der har stor erfaring med at sammensætte kurser for professionelle, der møder voldsofre. Kurserne er gode til effektivt at skabe en større forståelse hos de professionelle, så de bedre kan hjælpe ofrene.

En særlig tak til Liv Larson og Kay Rung, Friare Liv, for øvelserne i forbindelse med kurset, Kjell-Arne Langseth, Norges Røde Kors, for utrætteligt at insistere på at få balanceret det personlige med det professionelle, Marie Rørvik fra IVK Norge for mange tanker og bidrag, Carl Plesner for engagement og inspiration, Dorrit Plantener og Inge Brink for ærlige kommentarer til materialet, Kirsten Husum og Helle Torpegaard for at bidrage til øget læsbarhed bogen igennem, samt mange andre støttende mennesker omkring os, der har gjort det muligt at realisere denne bog.

Også tak til Nordplus-programmet under Nordisk Råd, som finansierede et pilotprojekt med dette materiale og til Offerfonden, som har finansieret publiceringen og de kurser, vi tilbyder  professionelle hjælpere.