Kurser over hele landet

Takket være Offerfondens bevilling har LIVKOM fra 2015-2017 haft mulighed for at tilbyde kursus til first responders over hele landet ganske gratis.

Download bogen til kurset her

Forsiden på I øjenhøjde med den voldsudsatte

 

 

 

 

 

 

 

 

Print version, enkeltsidet.
Godt til print

Print version spread
Godt til læsning på skærm

Den vil kunne læses og anvendes af alle med interesse i emnet og være tilgængelig til gratis download fra vores hjemmeside www.livkom.dk .

Kontaktperson: Kirsten Kristensen på kirsten@livkom.dk

Baggrunden

Ofre for partnervold vil snart have større chance for at blive taget imod med empati og værdighed, når de møder myndigheder og sundhedsvæsen. Politibetjente, socialrådgivere, sygeplejersker og andre såkaldte first responders kan nu komme på tre dages efteruddannelse med LIVKOM-trænere betalt af Offerfonden. LIVKOM har fået bevilget 600.000 kr. til kurser for de nævnte faggrupper i 2015-2016 som en del af regeringens strategi for at nedbringe forekomsten af vold i nære relationer.

Det følsomme øjeblik

Når en kvinde søger hjælp på grund af voldelig adfærd fra hendes partner, har hun typisk lidt et omfattende værdighedstab, og det er en stor overvindelse at række ud efter hjælp. Tit står hun midt i en dramatisk situation med overvældende lidelse og forvirring, og med risiko for at hændelserne sætter sig som et traume for hende.

I mødet med den voldsramte kvinde er hjælperen langt mere end en modtagende og organiserende person. Hjælperen kan fodre hendes syn på sig selv som værdiløs, eller han kan møde hende, så hun får en oplevelse af respekt og vær­dighed. Med værdigheden genoprettet vil hun have kortere vej til at skabe en sund tilværelse for sig selv og eventuelle børn.

Opkvalificering af fagfolk

Igennem deres uddannelser har disse fagfolk lært om både paragraffer, psykologi og metoder. Alligevel beretter voldsramte, at mødet med myndigheder og sundhedsvæsen kan være nedværdigende. Og det selvom disse first responders virkelig ønsker at hjælpe kvinderne.

LIVKOMs bidrag består i at træne professionelle og frivillige hjælpere i at blive bevidste om deres kommunikation, så de kan støtte kvinden i at få kontakt med sin styrke. Forløbet består af to fulde kursusdage med teori, øvelser og refleksion, og efter nogle uger yderligere to halve dage til erfaringsudveksling og integration.

Det gennemgående tema i undervisningen er empati. Vi ønsker at inspirere deltagerne til at forstå hvad empati er og hvorfor genkendelse og accept af kvindens følelser og behov er så vigtigt for at hun kan bearbejde sine oplevelser og træffe sunde valg. På kurset vil der også være fokus på hvordan deltagerne kan forebygge udbrændthed og opbygge en støttende kultur på arbejdspladsen; en forudsætning for at de fortsat vil have overskud og villighed til at engagere sig i det menneskelige møde.