Spørger du nogle gange dig selv: ”Det der IVK, virker det nu også når det er virkeligt alvorligt?”
Tænker du nogle gange at der er situationer, hvor IVK kommer til kort og hvor det bare ikke virker?

– Det kender jeg godt. De tanker havde jeg også. Engang. Engang drømte jeg om at blive så god til IVK at jeg kunne gøre en forskel i verden i retning af mere fred. Det er derfor jeg er engageret i LIVKOM, for det er dét, LIVKOM i sin kerne også stræber mod. Hjemme i Danmark hører vi godt om konflikter og krise, og vi oplever også konflikter i vores egne liv. Andre steder i verden er opmærksomheden på overlevelse og konfrontation med vold mere virkeligt.

Ukraine lider af frossen krig og millioner af internt fordrevne i et land hvor korruption ødelægger grundlaget for en sund social, økonomisk og demokratisk udvikling. Jeg bliver ved med at spørge mig selv; ”Hvad kan lille jeg gøre for at bidrage til fred og forsoning midt i alt dette?”

Jeg landede i Ukraine første gang for 3 år og 2 dage siden, og lige siden har mit primære fokus som IVK træner været at forstå hvad der får mennesker til at kaste sig ud i krig og vold for at nå deres mål. Det har været en lang rejse, som ikke er slut og nok aldrig bliver det. På den rejse har jeg mødt virkeligt mange forskellige mennesker, fra alle sider af barrikaderne og fronten, og lyttet til deres historier om vold, drab, overlevelse. I særdeleshed har jeg lyttet efter deres kamp for at bevare værdighed i en verden mere mørk end lys.

Flere gange har min kone, Olena, og jeg faciliteret dialog møder mellem nogle af disse mennesker. Mennesker, som ikke bare er sure på hinanden, men som nogle gange har brugt dødelig vold mod hinanden.
Ved vores facilitering får de mulighed for at få en tryg ramme til at sætte ord på deres oplevelser. Med IVK’en hjælper vi dem med at oversætte deres dømmende, fjendtlige ulvesprog til observationer, følelser og behov. Vi sidder lige midt i det, og mærker hvordan IVK bygger broer af gensidig empatisk indlevelse mellem mennesker, der aldrig troede at de kunne andet end fjendskab. Efter time lange samtaler opløses fjendebilleder og afløses af medfølende nærvær – og fornyet håb om fred og samarbejde. Så sidder jeg også og tuder – sammen med dem. For mig er det kernen i min spiritualitet, at mærke mennesker røre ved hinanden, forankret i vores alle sammen forenede med-menneskelighed.

Dette arbejde udfører Olena og jeg i vores nystartede NGO Dignity Space. Vi modtager solid støtte og opbakning fra LIVKOM, som på alle måder, både personligt og fagligt støtter os og bakker op. I særdeleshed vil jeg gerne fremhæve Kirsten og Karsten som støtter for os. Det, jeg har lært med dem på grundkursus og videregående kurser, er i den grad med mig i dag i min faglighed og professionelle liv.

Senest har LIVKOM valgt at være vært for et kapacitets opbygningsprogram af Dignity Space. Programmet er finansieret af CISU, Civilsamfund i Udvikling, som støtter små og mellemstore programmer i lande i nød. Med CISUs midler er vi i stand til at ansætte personale og etablere kontor og webside og meget mere, for at forankre Dignity Space som en bæredygtig NGO der kan gøre endnu mere for mere fred og healing i Ukraine.
Det gør at vi nu magter at starte en 1 årig fuldtids uddannelse for “Freds-Ingeniører” i Ukraine. Det er super spændende. Mere om det en anden gang!

Med venlig hilsen carl plesner
Carl Plesner

 

Carl Plesner er dansk CNVC-certificeret IVK-træner med 10 års erfaring med IVK. Han har arbejdet som konfliktrådsmægler for det danske politi, konfliktfaglig konsulent for skoleklasser og skoler generelt, forsoningsarbejde i Indien, Israel-Palestina, samt underviser generelt i Ikkevoldelig kommunikation (IVK).