Gennem organisationen Dignity Space har Carl Plesner, der er medstifter og bestyrelsesmedlem i LIVKOM, siden 2014 arbejdet med Ikke-Voldelig kommunikationstræning, forsoning og med uddannelse af freds-ingeniører i konflikthærgede Ukraine.

CISU – Civilsamfund i Udvikling, Udenrigsministeriet har i 2019 valgt at fortsætte sin økonomiske støtte af projektet, og bidrager med yderligere DKK 500.000.

CISU - Civilsamfund i udvikling
www.cisu.dk
Dignity Space - IVK og forsoning i Ukraine
www.dignityspace.org

Opdatering fra Carl Plesner d. 1. august, 2019:
Kan Ukraine udvikle sig i en mere fredelig og demokratisk retning?

“I LIVKOM arbejder vi for netop dét. Vi har søsat et projekt I Ukraine, som er inspireret af det danske konfliktråd. I projektet “Peace Engineer Direct Action” støtter LIVKOM vores Ukrainske søster organisation “Dignity Space” i at tilbyde gratis hjælp til fredelig konflikt håndtering til alle almennyttige organisationer i Ukraine. Det sker ved at organisationen som er konfliktramt retter henvendelse til Dignity Space som så visiterer sagen og derefter udsender en Peace Engineer til området for at fremme en dialogbaseret fredelig udgang på konflikten.

Ukraine er tungt tynget af omfattende konfrontatoriske konflikter og magtkampe i alle dele af samfundet, som hæmmer demokratisk og økonomisk udvikling af landet. Det er langt hen ad vejen arven fra den kommunistiske styring af landet, som er årsagen. Ved at tilbyde gratis ekspertise i dialogbaseret fredelig konflikthåndtering bidrager vi positivt til at Ukrainere kan udvikle deres land gennem samarbejde baseret på fælles mål og fælles forståelse. Projektet er finansieret af Civil Samfund i Udvilking, CISU, med en lille halv million kroner”.


Baggrund:
IVK og fredsarbejdet i Ukraine

Projektet startede i januar 2014, hvor Carl modtog en e-mail via CNVC – Center for Nonviolent Communication, hvor Olena Hantsyak-Kaskiv fra organisationen Dignity Space i Ukraine bad om hjælp fra den internationale gruppe af certificerede trænere i CNVC. Carl Plesner, der har erfaring fra bl.a. konfliktmediering i det danske politi, besvarede dette kald og tog til Kijev, ind i orkanens øje. Carl var til stede på Maidan, og så med egne øjne vold og drab og forblev optaget af at forstå, hvad der var drivkraft til volden. I et IVK-perspektiv ville han forstå hvilke behov de stridende parter søgte opfyldt.

Olena, som havde bedt om hjælp i form af træning i Ikkevoldelig Kommunikation, var lige så frygtløs. Hun ledte en organisation af frivillige, som under revolutionen evakuerede flere hundrede sårede demonstranter ud af Ukraine. Adskillige af de sårede demonstranter som tog på offentlige hospitaler blev samlet op af ukendte gerningsmænd og er forsvundet. Omtrent 200 demonstranter er “forsvundet” på den måde. Efter revolutionen etablerede Olena en natlig luftbro for sårede. Kapaciteten i Ukraine rakte slet ikke til at håndtere de tusindvis af alvorligt sårede demonstranter såvel som politifolk som blev sårede under kampene i Kijev, hvor 125 mennesker mistede livet. 850 af de hårdest sårede blev via luftbroen evakueret til lande som Polen, de Baltiske lande, Østrig, Italien, Israel og Tyskland, fløjet af store militære hospitals-fly. Dette krævede en næsten overmenneskelig indsats fra Olenas side, og involverede blandt andet et omfattende samarbejde med disse landes ambassadører i Ukraine.

Olena Hantsyak-Kaskiv - Head of Dignity Space
Olena Hantsyak-Kaskiv
Leder af Dignity Space
Carl Plesner - IVK cheftræner i Dignity Space
Carl Plesner
Cheftræner og projektleder i Dignity Space

Carl og Olena tog initiativ til flere dialogmøder mellem politifolk og demonstranter, der alle havde været involverede i det voldelige sammenstød under Maidan-dagene. Det lykkedes at få møder i stand. Læs mere om dialogmøderne i artiklen Peace talks after Maidan Revolution for Dignity (PDF, engelsk)

Dialogue Facilitation Officer

Carl var i perioden januar 2015 – juni 2016 ansat som dansk diplomat med titlen Dialogue Facilitation Officer ved OSCE – Organisation for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, i SMMU (Special Monitoring Mission Ukraine) og arbejdede i den forbindelse også ude i fronten og støttede forhandlingerne for at opretholde den formelt aftalte våbenhvile. Skudsikre veste var et must, og folk døde omkring ham. Oplevelserne forstærkede Carls ønske om at bidrage til fredelige løsninger.

Carl og Olena gik herefter sammen om at opbygge NGO’en Dignity Space med støtte fra LIVKOM, som fik sin første bevilling fra CISU – Civilsamfund i Udvikling, Udenrigsministeriet.

Ingeniører for gensidig forståelse

At opbygge en NGO i Ukraine er ikke nogen nem sag, men det lykkedes! Dignity Space har etableret et velfungerende kontor, ansat personale, og fået alle tilladelser på plads, så de var klar til næste skridt: En endnu større bevilling fra en Hollandsk NGO/ Tysklands Udenrigsministerium, som blev brugt til at udvikle og gennemføre en ny uddannelse: Uddannelse til Peace Engineer, på ukrainsk “Інженери Порозуміння” som direkte oversat til dansk betyder “Ingeniører for gensidig forståelse”.

Resultater

IVK-træning i Dignity Space i Ukraine – billede fra www.dignityspace.org

Flere end 2000 personer i Ukraine har i dag modtaget træning i dialog, forsoning og fredelig konfliktløsning. Dignity Space uddanner personer fra alle samfundslag og faciliterer bl.a. dialogmøder mellem mennesker, der befinder sig på hver sin side af den voldelige konflikt.

Gennem træning får deltagerne mulighed for at skabe en tryg ramme til at sætte ord på deres oplevelser, og ved hjælp af Ikkevoldelig Kommunikation bygger de broer af gensidig, empatisk indlevelse. Fjendebilleder opløses og afløses af medfølende nærvær og håb om fred.

Siden 2017 har Dignity Space uddannet 40 Peace Engineers, som faciliterer dialog, agerer som mediatorer, forhandler aftaler på plads med militær og øvrige myndigheder mhp. at forbedre den armod mennesker lever med i krigszonen. De støtter forsoningsarbejde, udvikler fredsprojekter og uddanner indbyggere i lokalområder, med henblik på at genopbygge relationer og samarbejde, og forebygge fremtidige konflikter.

Olena og Carl ser sig selv som to halvdele af det samme hjul. Ingen af disse resultater kunne opnås af nogen af dem alene.

Mere materiale