Positiv psykologi i ledelse
Et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse

Udover lærebogen der dækker fagplanen (se her) er der indarbejdet træningsrum (se her) Livsberigende Kommunikation i undervisningen.

Har du fokus på at fremelske egne og kollegaers styrker, skabe trivsel og engagement samt handlekraft, så både den økonomiske og menneskelige bundlinje er optimeret? Så er positiv psykologi i ledelse noget for dig.

I realiseringen af positiv psykologi er kommunikationsformen afgørende, og derfor indgår Livsberigende Kommunikation i de fleste af øvelserne under forløbet.

Formål
Med positiv psykologi i ledelse styrker du din handlekraft ved at udvikle evnen til at forstå, hvad der gør, at mennesker trives og præsterer optimalt. Samtidig får du kendskab til, hvordan styrkebaseret medarbejderudvikling fremmer udvikling, trivsel og engagement på arbejdspladsen.

Indhold
Positiv psykologi i et historisk perspektiv
Teorier om flow, nærmeste udviklingszone og selvdannelse
Styrkebaseret tænkning som motor for motivation, trivsel, engagement og handlekraft
Kommunikation med medfølelse ved at bruge din indfølingsevne
Kommunikation, der afspænder konflikter og beriger livet for en selv og andre
Læring i at få større færdigheder til at håndtere og løse konflikter på jobbet
Gennem en værdsættende tilgang frisætte energi og kreativitet til innovation

Sådan er undervisningen
Grundlaget for undervisningen er dig selv og dit virke som medarbejder eller kommende leder. Det er derfor vigtigt, at du selv er aktiv og bidrager med dine erfaringer. Der veksles mellem oplæg og selvrefleksion.

Eksamen og ECTS-points
Du afslutter de 4 dages undervisning med en mundtlig eksamen på en halv time, der tager udgangspunkt i en individuel synopsis. Du får karakter efter 7-trinsskalaen. Faget giver 5 ECTS-points.

positiv-psykologi-i-ledelse

Praktiske oplysninger
Information om uddannelse og opstart af nye hold kan fås ved henvendelse til

Arne Krogh Nielsen, Neurovision – email: arne@neurovision.dk

Kirsten Kristensen, LIVKOM – email: kirsten@livkom.dk