Coaching og konfliktløsning
Et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse

Udover lærebogen der dækker fagplanen (se her) er der indarbejdet træningsrum (se her) Livsberigende Kommunikation i undervisningen.

Når konflikter åbner til kreativitet og udvikling
Konflikter er en del af livet, og både vores succes og vores velbefindende afhænger af, hvor gode vi er til at kommunikere og håndtere konflikter i dagligdagen. Vi må kunne tale sammen for at kunne arbejde sammen.

I træningen er der fokus på:

  • at ændre opfattelsen af konflikter fra negativ til positiv – at se konflikten som en invitation til at finde nye kreative løsninger.
  • at træne færdigheder, der åbner op for inddragelse af alle medarbejderes visdom og kreativitet.
  • at øge den fleksibilitet, som adrætte og innovative virksomheder har brug for i vedvarende forandring og omstillingsprocesser.

Livsberigende Kommunikation er en meget kraftfuld proces til at transformere konflikter og gennem en værdsættende tilgang frisætte kreativitet og energi. Livsberigende kommunikation giver konkrete værktøjer til at mestre dialogen i tillid til at vi kan nå til forståelse, og at vi bag uenigheder vil finde den gødning, som giver fornyet vækst og innovation. I træningen vil deltagerne få mulighed for at indøve nye færdigheder i en struktureret ramme af legende let læring.

Udover generelle kommunikationsfærdigheder, træner vi også specifikke færdigheder fx:

  • at kunne agere tredjepart i en konflikt.
  • at møde sig selv og andre med empati.
  • at ændre et konfliktoptrappende sprog til et livsberigende konfliktnedtrappende sprog.
  • at lede beslutningsprocesser hvor alles visdom, erfaring og kreativitet indgår på en ligeværdig måde.

Den endelige tilrettelæggelse af træningen sker i samarbejde med deltagerne, for at sikre at træningen indeholder den ønskede sammensætning af generel kommunikationstræning og arbejde med konkrete cases og problemstillinger.

Praktiske oplysninger
Information om uddannelse og opstart af nye hold kan fås ved henvendelse til

Arne Krogh Nielsen, Neurovision – email: arne@neurovision.dk

Kirsten Kristensen, LIVKOM – email: kirsten@livkom.dk