Mulighed for at søge midler til uddannelse via Kompetencefonde

Midlerne i kompetencefondene kommer fra de 8% AM-bidrag, som vi alle betaler til. Så dette er en god mulighed for at få glæde af dine indbetalinger i AM-bidrag.

Alle ansatte på overenskomst har mulighed for at bruge midler fra en kompetencefond til efteruddannelse. Formålet med kompetencefonde er at give virksomheder og medarbejdere mulighed for at søge penge til efteruddannelse, så medarbejderne bevarer og styrker deres jobmuligheder på arbejdsmarkedet.

Der findes forskellige kompetencefonde opdelt i brancher, og hvert område administrerer selv pengene i henhold til overenskomsten. En virksomhed med over 100 medarbejder har mulighed for at oprette sin egen fond og fordele pengene via sit eget uddannelsesudvalg. For at få gavn af kompetencefondene og deres penge, skal du være omfattet af en overenskomst med en aftale om selvvalgt uddannelse.

Hvor finder jeg mere information?
Kontakt din fagforening, din arbejdsgiver eller find oplysninger på efterfølgende links til kompetencefonde:

Den Kommunale Kompetencefond

Den Regionale Kompetencefond

Den Statslige Kompetencefond

Industriens Kompetenceudviklingsfond

DA / LO Udviklingsfonden

Kompetencefonde.dk