I LIVKOM tilbyder vi træning og undervisning i Ikkevoldelig Kommunikation til pædagoger og andre fagpersoner, der arbejder med småbørn. Ved at bruge Ikkevoldelig Kommunikation i samspillet med børn og unge, flyttes fokus fra skyld og hvad der er rigtigt eller forkert, til forståelse, empati og interesse for barnets historie.

Hvis vi dømmer et barn skyldig og beder det om at sige undskyld, så er vi rollemodel for det, der er grundlaget for mobning.

Børn og unge der mobber, gentager det system de ser voksne udøve. Nemlig, at det er i orden, at tilbageholde goder eller direkte straffe dem, der gør noget vi ikke kan lide. Eller give belønning i form af venskab og inklusion til dem, der gør noget vi godt kan lide. Begge dele opløses, når det lykkes os, at skabe en atmosfære af forståelse og empati til alle parter i en konflikt. Det giver grobund for tillid, værdsættelse af forskellighed og inklusion.

Erfaring viser, at børn oftest reagerer med større tillid, respekt og samarbejde, når de kontinuerligt mødes med interesse, forståelse og empati. Det vigtigste er at skabe en atmosfære af tillid til, at alle børns behov tæller, og at ingen er forkert. Empati skaber en atmosfære, som er mere tryg. Der er ingen skæld ud, men tillid til, at barnet vil blive lyttet til med interesse, forståelse og empati, når det enkelte barn har uoverensstemmelser med andre børn.

Du er velkommen til at kontakte os på info@livkom.dk, hvis du vil vide mere om vores tilbud til pædagoger.