Når det lykkes skolen og institutionen at skabe trivsel, kommer det alle børn til gode. Det gælder både de særligt begavede, dem med indlæringsvanskeligheder, og i særdeleshed de udsatte børn fra hjem med alkohol, sygdom, dødsfald eller andre vanskeligheder.

Trivsel er en forudsætning for indlæring.

Mobning er et råb om hjælp

For børn, der har det svært derhjemme, er det særlig vigtigt, at skolen, børnehaven eller fritidsordningen er et sted med trivsel og gode relationer.
Trøst til mobbeofferet og skældud til mobberen er meget udbredt som indsats ved mobning. I grove tilfælde støttet af information fra skolen til forældrene om deres barns forkerte adfærd, så de kan fortsætte skideballen hjemme. Og så kan man spørge sig selv, om dét mon fremmer mobberens evne til medfølelse? Den medfølelse og indlevelse, som afholder børn fra at mobbe andre.
Den bedste vej til at børn lærer empati, er at vise dem empati. Empati med alle parter som er berørt af konflikt eller mobning. I en kultur præget af empati og forståelse, hvor konflikter ses som en del af livet og hilses velkommen, der har mobning ingen grobund. Og kulturen er de voksne ansvar og opgave.

I et miljø, som fokuserer på, at børn skal opføre sig ordentligt, ikke må drille hinanden, skal være sociale og søde ved hinanden, opstår der let et pres på børnene. De vil gerne bekræftes i at være gode nok. De bruger mange ressourcer på, at undgå skældud og sanktioner, og de higer efter ros og anerkendelse fra de voksne og hinanden.

I dette miljø kan det være enormt svært for børnene, at slappe af og føle sig trygge ved, at de kan være sig selv, og her opstår mobningen derfor let som en måde at tilkæmpe sig en plads i hierarkiet på.

I LIVKOM arbejder vi med mobning som et tragisk udtryk for umødte behov.

Vi hjælper mobberen til, at mærke og kunne udtrykke de behov, han/hun prøver at opfylde (fx anerkendelse), og herved bliver det lettere for ham/hende, at finde andre måder som ikke skader andre.

Også vidnerne til mobningen skal mødes med forståelse for, at de ikke greb ind. Måske var de bange og ville beskytte sig mod selv at blive mobbet?
Mobbeofferets behov for sikkerhed, fællesskab og respekt er meget centrale og genkendelige, og det er ofte let at udtrykke empati og forståelse herfor. Det formår mobberen i reglen også, når han/hun selv oplever forståelse.

Har du lyst til at vide mere? Du kan læse mere om Ikkevoldelig Kommunikation her.

Du kan finde alle kurser og foredrag i vores kursuskalender. Den finder du her.