I samarbejde med Kirsten Kristensen og Filmkompagniet tilbyder LIVKOM gratis undervisningsmaterialer i form af et hæfte med øvelser og kort der kan printes ud og bruges til øvelserne. Materialerne er knyttet til 5 gratis film, der viser hæftets metoder i praksis. Filmprojektet er støttet af Undervisningsministeriets udlodningsmidler. Læs tankerne bag projektet her.

EMU – Danmarks læringsportal har skrevet en anbefaling af filmene. Her kan du læse artiklen “Eksemplarisk undervisning i levende billeder”.

Hæftet indeholder øvelser til lærere og pædagoger som kan bruges i samtaler med elever, kolleger eller forældre. Øvelserne kan bruges som indre forberedelser til samtaler og konfliktsituationer. Hæftet indeholder også forslag til øvelser som kan laves med hele klassen eller grupper af børn. De fem film viser hvordan lærere bruger hæftets øvelser og Ikkevoldelig Kommunikation (IVK) i praksis, når de håndterer konflikter i arbejdet med børn.

Hent gratis materiale og se filmene her.

Formålet med at anvende IVK i skolen er at træne børn og voksne i at håndtere konflikter på en måde, som skaber fællesskabsfølelse, trivsel og fredskultur i kultur. I et klassemiljø med trivsel, fred og fællesskab skabes robuste børn, som bedre kan tackle en kompleks, inkluderende og foranderlig verden. Det centrale i hæftets øvelser og metoderne som vises i filmene, er træning i at kunne finde egne og andres behov.

“Når du starter med at bruge og øve disse processer med eleverne, vil det måske føles kejtet, og det kan tage tid, inden I synes, det lykkes for jer. Når først eleverne oprigtigt tror på, og har tillid til, at deres behov er vigtige og har en plads i din verden, vil processen forekomme mere naturlig og sikkert også tage mindre tid. Det er ikke nok at sige, at du forstår eleverne, og at deres behov også er vigtige for dig. De skal mærke det, opleve det, før de tror på det.”
– Uddrag fra hæftet

LIVKOM tilbyder kurser til lærere og pædagoger flere gange om året. Find næste kursus her eller kontakt os på info@livkom.dk hvis du vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Bag enhver handling et behov – 5 små film

De fem film viser de forskellige trin i håndteringen af en konflikt, der er opstået blandt børnene i en klasse. Lærerne i filmene har modtaget undervisning og træning i Ikkevoldelig Kommunikation af Kirsten Kristensen, som forklarer metoder og teori undervejs i filmene.

Film 1Bag enhver handling ligger et behov er en introduktion til klassen og konflikten. Klasselæreren fortæller om sine erfaringer med at anvende Ikkevoldelig Kommunikation i sit arbejde med børnene, og hvilken forandring hun har oplevet.
Film 2Fra konflikt til kontakt – klasselæreren arbejder med de fire grundlæggende elementer i Ikkevoldelig Kommunikation: fakta, følelser, behov og ønsker om handling.
Film 3 At tage ansvar for egne følelser – forstå sig selv viser hvordan følelseskort og behovskort hjælper børnene med at sætte ord på følelser og behov som opstod i en bestemt situation, når de tager en konflikt op på klassen.
Film 4 Empati med andre – forstå andre – se hvordan børnene arbejder med at forstå egne og andres behov og følelser, når de gætter på de følelser og behov der er i spil i en konflikt.
Film 5 Fra vrede til empati – læreren Mona og Mohammed fra 6. klasse fortæller om hver deres oplevelse med håndtering af en konflikt. Mohammed fortæller om sine behov for respekt og retfærdighed og hvordan Monas håndtering af situationen fik ham til at køle ned.