LIVKOM tilbyder hjælp til konfliktmægling og genoprettende retfærdighed i samarbejde med politiet.

Ikkevoldelig Kommunikation (IVK) bygger på en antagelse om, at alle menneskers handlinger er udtryk for ønsker om, at opfylde behov. Voldelige handlinger er tragiske udtryk for umødte behov, fordi disse handlinger ofte ikke opfylder nogens behov.

Vores opgave består derfor i at søge løsninger, der kan opfylde behov uden anvendelse af vold eller undertrykkelse. Vi antager, at vi mennesker gerne vil samarbejde med hinanden, hvis vores behov bliver opfyldt gennem samarbejdet. I arbejdet med genoprettende retfærdighed, er IVK blevet brugt i mæglingen mellem offer og krænker. Her får begge parter mulighed for, at blive hørt og forstået og der findes løsning, hvor begge parter kan komme videre.

Hos LIVKOM kan vi tilbyde:

  • Genoprettende Stormøder
  • Konfliktmægling
  • Kurser i Ikkevoldelig Kommunikation
  • Kommunikationstræning

Kontakt os på info@livkom.dk, hvis du vil vide mere.

Erfaringer fra konfliktråd

I artiklen “Introduktion til Genoprettende Stormøder” fortæller Carl Plesner om sine erfaringer med konfliktmægling mellem offer og krænker. Han skriver bl.a.:

“Gerningsmanden fortæller at det er både hårdt men også rart at kunne se folk i øjnene; at det virker rensende at påtage sig ansvaret for sine handlinger.

Den forurettede fortæller at det er godt at mærke gerningsmanden virkeligt forstå omfanget af den skade, hans handlinger har forårsaget. Og at se gerningsmanden som et menneske undervejs i processen i særligt høj grad bidrager til at få genoprettet trygheden og tilliden til livet igen.

Medlemmer af samfundet fortæller, at det er en meget bevægende og rørende oplevelse at være deltager, og at det styrker oplevelsen af at være et en del af et samfund, hvor man i fællesskab kan komme videre på en måde, som virker og er rar for alle.”

Artikler om konfliktråd og Genoprettende Retfærdighed

Freedom Project - Træning i Ikkevoldelig Kommunikation og Mindfulness i fængsler I tiltaget ”Freedom Project” modtager indsatte i fængsler træning i Ikkevoldelig Kommunikation (IVK) og Mindfulness. Rapporten ”Freedom Project - Nonviolent Communication and Mindfulness Training in Prison” sammenfatter to videnskabelige studier der viser, at projektets deltagere har færre tilbagefald i forhold til gennemsnittet og oplever mindre vrede ...
Dokumenterede resultater med Ikkevoldelig Kommunikation
Læs mere
Dokumentarfilm: In the Eyes of the Good (originaltitel: Raamro Aakha Ma) Dokumentarfilm om initiativet "Healing and Reconciliation with NVC" i Nepal i december 2014, hvor LIVKOMs formand Kirsten Kristensen var med som en af fire IVK-trænere. Filmen viser et forløb, hvor ofre, tidligere soldater/oprørere og repræsentanter fra Nepals regering modtager træning i Ikkevoldelig Kommunikation og genoprettende dialog. Projektet er organiseret af Je ...
Dokumentar: Fred og forsoning med IVK i Nepal
Læs mere
First response og langsigtet støtte til voldsramte familier Projektet Nordplus er et samarbejde mellem LIVKOM i Danmark, Friare Liv AB i Sverige, IVK Norge og Norges Røde Kors. Målet med projektet er at nedbringe forekomsten af vold i familierne i Norden og at udvikle en efteruddannelse baseret på Ikkevoldelig Kommunikation for personer, der kommer i kontakt med de voldsramte familier. Selvom nordiske borgere selv i de fjerneste egne h ...
Nordplus - IVK og langsigtet støtte til voldsramte familier
Læs mere
Three activists from Maidan meeting three members of disbanded special police unit " Berkut" to talk about their experiences at Maidan (the square of Independence), the consequences, and a way forward in cooperation. 11th may, 2014, Ukraine The situation: in the period 30th November 2013 to 20th February 2014 activists and riot police Berkut had several clashes and fights. The events culminated 18th-20th February before Yanukovych finally f ...
Peace Talks After Maidan Revolution For Dignity
Læs mere