Ikkevoldelig Kommunikation bruges bl.a. i konfliktråd hos politiet. Her mødes offer og gerningsmand med en konfliktmægler, hvor de får mulighed for at tale om fx overfaldet eller indbruddet. På den måde får både offer og gerningsmand mulighed for, at fortælle hvordan det har påvirket deres liv eller forklare hvorfor det skete. Carl Plesner fra LIVKOM arbejder som konfliktmægler hos politiet. Hvad det helt præcis går ud på, kan du høre i denne video. Du kan også læse mere på: https://www.politi.dk/da/borgerservice/Konfliktraad/