Ledelse i praksis
Et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i ledelse

Udover lærebogen der dækker fagplanen (se her) er der indarbejdet træningsrum (se her) Livsberigende Kommunikation i undervisningen.

I de fleste organisationer er det at kunne håndtere følelser et vigtigt fundament for at skabe trivsel og give grobund for kreativitet og innovation. Følelsen af vrede og irritation er en udfordring for mange. I dette fag har vi indarbejdet anger-management, som et centralt tema. Udover lærebogen vil vi arbejde ud fra bogen “Det overraskende formål med vrede” som nøgle til at skabe konstruktive dialoger.

ledelse-i-praksis

Praktiske oplysninger

Information om uddannelse og opstart af nye hold kan fås ved henvendelse til

Arne Krogh Nielsen, Neurovision – email: arne@neurovision.dk

Kirsten Kristensen, LIVKOM – email: kirsten@livkom.dk