Eksemplet herunder viser hvordan selvbebrejdelser kan forvandles til ny indsigt og værdsættelse af de behov, personen forsøgte at opfylde med sine handlinger. Eksemplet stammer fra artiklen “Fra anoreksi og selvmordstanker til livsmod”

Fra selvmordstanker til livmod med IVK

Baggrund

En ung kvinde med depression og selvmordstanker har været i et intensivt terapi forløb i ca. et halvt år, hvor IVK- processen har indgået. Hun er nu i kontakt med livsmod og har bearbejdet en voldtægt, der skete da hun var 10 år. Hun har forvandlet sin anoreksi til mod på livet, men kæmper med selvbebrejdelser over at have ødelagt sin mave ved at sulte sig i lang tid.

Forvandling med IVK-processen

Det følgende er et indblik i dele af IVK processen, som har til formål at ”høste frugten af ærgrelser og sorg”, lære af erfaringerne, og anvende den nye indsigt til at handle anderledes i fremtiden. Processen bidrager til at få kontakt med det indre liv, i form af behov, som tilskyndede til at foretage de handlinger, som jeg nu fortryder, og samtidig have empati med den smerte og de uopfyldte behov, som er levende nu.

Når forvandlingen lykkes er den et udtryk for indre forsoning. Den kan tage følgende form:

”Da jeg sultede mig selv og udsatte min krop for smerte, gjorde jeg det mest vidunderlige jeg på det tidspunkt kunne finde ud af for at beskytte min kerne af liv og varme. Nu når jeg ser hvordan det er gået, ville jeg ønske at jeg dengang havde kunnet finde andre måder at opfylde alle mine behov. Både behovet for tryghed og behovet for sundhed og omsorg for mig selv. Men dengang vidste jeg ikke det jeg ved nu. Havde jeg vidst det, havde jeg handlet anderledes.”

Sætningen udtrykker forsoning med den handling som jeg nu fortryder og anerkender, at jeg havde brug for at lære andre måder at opfylde mine behov, som var mere effektive og havde færre omkostninger.

“Hvordan har du det lige nu”?

”Jeg føler en stor forløsning og en omsorg for mig selv, jeg ikke før har kendt til. Det var en meget stærk og berørende oplevelse at komme i kontakt med den desperation jeg oplevede som lille pige og de behov jeg tog vare på, da jeg sultede mig. Forløsningen var mulig fordi den opstod i mig, og ikke var noget udefrakommende, der blev presset ned over hovedet på mig. Jeg mærker en ny og levende kontakt med mig selv, ved at fokusere på mine følelser og behovene bag. Den kontakt og forståelse for mine behov giver mig en lyst og et mod til at udforske det liv jeg hele tiden har længtes efter at leve.”

Læs hele artiklen “Fra anoreksi og selvmordstanker til livsmod”

Har du lyst til at vide mere? Du kan læse mere om Ikkevoldelig Kommunikation her.

Du kan finde alle kurser og foredrag i vores kursuskalender. Den finder du her.