IVK etablerer, opretholder og kvalificerer dialog med plads til forskellige standpunkter og perspektiver. I et godt psykisk arbejdsmiljø er kritik en mulighed for læring, konflikt er en invitation til innovation, og vil styrke en virksomheds konkurrencekraft.

Et dårligt psykisk arbejdsmiljø aflæses i højt sygefravær, mange og lange stress-sygemeldinger, stor udskiftning, lav score til ledelsen i trivselsundersøgelser, og i mangel på effektivitet og innovation. At give frynsegoder og bonus løser ikke disse udfordringer. I stedet er der brug for færdigheder til at gå i dialog, herunder at kunne sige nej. Et nej der efterfølges af en dialog om alternativer, der fungerer bedre for både virksomhed og den ansatte.

KONTAKT - workshops om empatisk kommunikationSå længe en samtale har sigte på at udveksle, hvad der er vigtigt for hver af os, kan det føre til inspirerende kontakt. Når en samtale har en understrøm af angreb eller selvbeskyttelse vil det ofte ende med modangreb eller at trække sig tilbage. Valget mellem kamp eller flugt.

Konkurrenceparathed og motivation forudsætter at medarbejderes kreativitet, viden og erfaring er i spil. Ikke at folk bremser sig selv på grund af frustrationer, uoverensstemmelser, fordi de ikke kan se meningen med nye tiltag, eller hvis de bremses af kolleger eller ledelse.

Hvis du ønsker et konkret tilbud eller vil vide mere om LIVKOMs tilbud til erhvervslivet er du velkommen til at kontakte os på info@livkom.dk

Læs mere om Ikkevoldelig Kommunikation.

Se kurser og foredrag i LIVKOMs kursuskalender.