En sund organisationskultur

Drømmen om en sund organisationskultur kan lyde sådan her:

  • Ansvarlighed hos hver enkelt medarbejder, for arbejdsopgaverne og effektiv udførelse
  • Venlig hjælpsomhed og gensidig tillid
  • Kritik ses som mulighed for læring
  • Den enkeltes trivsel tages alvorligt

Nogen kalder det for social kapital eller et godt psykisk arbejdsmiljø.
Faktisk peger forskere på, at fokus på at øge den sociale kapital kan styrke virksomhedernes konkurrenceevne og organisationens effektivitet.

Et dårligt arbejdsmiljø

Et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan bl.a. aflæses i:

  • Højt sygefravær
  • Stor udskiftning blandt medarbejdere
  • Lav score på trivselsundersøgelser
  • Manglende effektivitet

Hvis I vil vide mere om et konkret tilbud til jeres virksomhed, er I velkomne til at kontakte os på info@livkom.dk

Du kan læse mere om Ikkevoldelig Kommunikation her.

Du kan finde alle kurser og foredrag i vores kursuskalender. Den finder du her.