LIVKOM tilbyder, at være katalysator for et løft af arbejdsmiljøet. Vi tilbyder kurser i ledelse og konflikthåndtering til jer, der ønsker at udvikle en organisationskultur med konstruktiv håndtering af konflikter og stress.

Vores tilbud til jer kan indeholde:

  • Supervision og medarbejdersamtaler
  • Lederkurser
  • Samarbejdskurser
  • Kommunikationstræning
  • Coaching
  • Kundepleje
  • Konfliktløsning
  • Udvikling af mødekultur
  • Temadage om konflikthåndtering

Hvis I vil vide mere om et konkret tilbud til jeres virksomhed, er I velkomne til at kontakte os på info@livkom.dk

LIVKOM tager udgangspunkt i de eksisterende kompetencer og den viden og erfaring, jeres organisation råder over. Vi sammensætter det team, der passer til den aktuelle opgave.

Vores metode er baseret på kommunikationsmodellen Ikkevoldelig Kommunikation, der er et effektivt redskab til konflikthåndtering. Vi arbejder på at styrke jer i, at lytte og udtrykke jer proaktivt i alle samarbejdsrelationer. Vi lægger særlig vægt på, at udvikle empatiske færdigheder og opøve evnerne til, at håndtere stress og konflikter. Det giver langtidsholdbare effekter, idet der kommer gang i en positiv spiral, hvor den nye kultur vedligeholder sig selv.

Frivillighed, ansvarlighed og deltagelse er fundamentet for effektivitet.

Hos LIVKOM mener vi ikke, at forandring kan tvinges igennem udefra men kun ved, at alle oplever sig inkluderet, hørt og forstået. På den måde opstår der en frivillighed og et ønske om, at deltage i og bidrage til forandring. Ikkevoldelig Kommunikation er især anvendelig i udvikling af en kultur, der har frivillighed, ansvarlighed og deltagelse i centrum.

Artikler om kurser og IVK på arbejdspladsen

A summary of research by Bonnell, Li and van Lingen (2017) Download Complete Thesis summary Download Complete Thesis Summary in short: NVC and Communication in Organisations Nonviolent Communication (NVC) has the potential to have a positive effect on all communication dynamics tested. An emphasis on listening to others and expressing oneself honestly in a concise language brings greater trust, greater understanding and also progre ...
Nonviolent Communication – a Communication Tool to support the Adaptive Capacity of Organisations?
Læs mere
Dokumentarfilm: In the Eyes of the Good (originaltitel: Raamro Aakha Ma) Dokumentarfilm om initiativet "Healing and Reconciliation with NVC" i Nepal i december 2014, hvor LIVKOMs formand Kirsten Kristensen var med som en af fire IVK-trænere. Filmen viser et forløb, hvor ofre, tidligere soldater/oprørere og repræsentanter fra Nepals regering modtager træning i Ikkevoldelig Kommunikation og genoprettende dialog. Projektet er organiseret af Je ...
Dokumentar: Fred og forsoning med IVK i Nepal
Læs mere
First response og langsigtet støtte til voldsramte familier Projektet Nordplus er et samarbejde mellem LIVKOM i Danmark, Friare Liv AB i Sverige, IVK Norge og Norges Røde Kors. Målet med projektet er at nedbringe forekomsten af vold i familierne i Norden og at udvikle en efteruddannelse baseret på Ikkevoldelig Kommunikation for personer, der kommer i kontakt med de voldsramte familier. Selvom nordiske borgere selv i de fjerneste egne h ...
Nordplus - IVK og langsigtet støtte til voldsramte familier
Læs mere