KONTAKT - workshops om empatisk kommunikationNår vi arbejder sammen må vi finde et fælles sprog selvom vores faglige ballast som ingeniører, administratorer, kommunikatører, faglærte og ufaglærte er vidt forskellig. I dag skal vi også mestre tværkulturelt samarbejde – og ledelsen er ultimativt ansvarlige for at mobilisere det potentiale der er i forskellighed.

At være ledende forudsætter relationskompetence og et arbejdsmiljø hvor alle føler sig frie og velkomne til at bidrage med det de har i sig. IVK på arbejdspladsen har som mål at realisere udviklingsbehov og ønsker om forandring. Et forløb i en virksomhed fokuserer f.eks. på:

  • Mere åbenhed og forståelse i samarbejdet mellem flere afdelinger og inden for samme team
  • Træne medarbejdere i at lytte med empati, for eksempel til en kunde eller kollega under tilspidsede omstændigheder
  • At lære at give og modtage klar feedback for at lære og udvikle sig med hinanden
  • Effektivt at håndtere modstridende interesser. Fra konflikt til synergi, kompromis til win / win

Konflikt er en invitation til innovation

Træning i Ikkevoldelig kommunikation (IVK) er en vej til nye, modige løsninger der bringer alle fremad. Det skyldes at mennesker, der er i stand til virkelig at lytte, til sig selv og til andre, erstatter konflikter med arbejdsglæde, som er et fælles behov.

IVK tilskynder mennesker i organisationer til at tage fuldt ejerskab for deres arbejde, kommunikation og handlinger. Bevidsthed om selv at tage ansvar for egne følelser og behov er en forudsætning for at kunne lytte til andre, på en måde der vil styrke innovationsevne og øge flow.

Udover et mere handlekraftigt samarbejde og mindre stress, så vil effekten af IVK også vise sig i større klarhed, psykologisk sikkerhed og produktivitet.

IVK inviterer til at arbejde henimod ’magt-med’-relationer, der stimulerer synergi, kreativitet og innovation. Dét IVK lægger bag sig, er et forældet dominansparadigme, baseret på ’magt-over’-relationer. Dén er mange virksomheder i dag med på. Men hvordan udmønter det sig i virksomhedernes daglige arbejde, at vi intellektuelt har forstået at vi skal arbejde henimod et partnerskabsparadigme? Med IVK skaber vi balance i relationer, trin for trin.

Kontakt venligst Kirsten Kristensen for et tilbud til din virksomhed eller for få mere at vide om LIVKOMs tilbud til virksomheder

Artikler om kurser og IVK på arbejdspladsen

A summary of research by Bonnell, Li and van Lingen (2017) Download Complete Thesis summary Download Complete Thesis Summary in short: NVC and Communication in Organisations Nonviolent Communication (NVC) has the potential to have a positive effect on all communication dynamics tested. An emphasis on listening to others and expressing oneself honestly in a concise language brings greater trust, greater understanding and also progre ...
Nonviolent Communication – a Communication Tool to support the Adaptive Capacity of Organisations?
Læs mere
Dokumentarfilm: In the Eyes of the Good (originaltitel: Raamro Aakha Ma) Dokumentarfilm om initiativet "Healing and Reconciliation with NVC" i Nepal i december 2014, hvor LIVKOMs formand Kirsten Kristensen var med som en af fire IVK-trænere. Filmen viser et forløb, hvor ofre, tidligere soldater/oprørere og repræsentanter fra Nepals regering modtager træning i Ikkevoldelig Kommunikation og genoprettende dialog. Projektet er organiseret af Je ...
Dokumentar: Fred og forsoning med IVK i Nepal
Læs mere
First response og langsigtet støtte til voldsramte familier Projektet Nordplus er et samarbejde mellem LIVKOM i Danmark, Friare Liv AB i Sverige, IVK Norge og Norges Røde Kors. Målet med projektet er at nedbringe forekomsten af vold i familierne i Norden og at udvikle en efteruddannelse baseret på Ikkevoldelig Kommunikation for personer, der kommer i kontakt med de voldsramte familier. Selvom nordiske borgere selv i de fjerneste egne h ...
Nordplus - IVK og langsigtet støtte til voldsramte familier
Læs mere