KONTAKT - workshop om empatisk kommunikation

 

 

”Vi er ansvarlige for hvad vi hører andre sige og for hvordan vi reagerer på det.”

– Marshall Rosenberg

Denne workshop er for dig, der ønsker at forbedre din kommunikation med andre mennesker i din hverdag. De forskellige workshops giver dig kendskab til teknikker, som du kan bruge i din hverdag, og mulighed for at prøve dem af på dagen. Du vil gennem øvelser erfare på egen krop, hvordan forskellige teknikker kan bruges til at åbne op for kommunikationen, og skabe større kontakt mellem mennesker. Kontakt bygger bro til forståelse og samarbejde både i arbejds- og privatlivet. Du vil på denne workshop møde nogle af Danmarks mest erfarne trænere indenfor empatisk kommunikation, og høre om aktuelle projekter hvor empatisk kommunikation bliver brugt i praksis.

 

 

Program

KONTAKT - program for workshopdag om Ikkevoldelig kommunikation

 

Billetpriser

Alle billetter er inklusiv deltagelse i tre workshops, morgenmad, frokost, og afslutning med lidt at drikke og spise – og selvfølgelig mulighed for at opleve Himmelbjerggården og nyde de smukke omgivelser.

Studenterbillet   – 550 kr.  (Der er afsat 30 billetter til studerende)

Dagsbillet             – 850 kr.

Early Bird billet   – 750 kr.  (Der er 20 billetter til early bird pris)

Workshopbeskrivelser

Livsberigende kontakt med familie og venner

Karsten Schacht-Petersen, CNVC Certificeret træner

Denne workshop giver dig redskaber til at få større indsigt i dig selv, dine nærmeste og jeres kommunikation. Hvordan tager man ansvar for egne reaktionsmønstre? Og hvordan kan det at tage ansvar for egne følelser og behov være nøglen til den livsberigende kommunikation?

Vold i nære relationer

Carl Plesner, CNVC Certificeret træner

Hvordan skaber og opretholder du en fredelig dialogramme, hvor konfliktens parter kan genoprette deres værdighed, oplevelse af retfærdighed og menneskelige integritet i kølvandet på destruktive og smertefulde konflikter? På denne workshop får du mulighed for at arbejde med teknikker til at opretholde en fredelig dialogramme. 

Udfordringer i en travl hverdag

Anne Line Vestergård, CNVC Certificeret træner

Arbejde, partner, børn, venner, sport, frivilligt arbejde, lektier, forældremøder, vasketøj, indkøb… Kender du til det at have en travl hverdag, hvor udfordringer dagligt opstår? Anne Line deler i workshoppen sine erfaringer med håndtering af udfordringer i arbejds- og familielivet ved hjælp af empatisk kommunikation.

 

Fra indre fred til verdensfred

Kirsten Kristensen, CNVC Certificeret træner

Denne workshop dykker ned i behovene og viser, hvordan bevidsthed om egne behov skaber en forvandling i kommunikationen med sig selv og andre. Ofte giver vi mindre omsorg og empati til vores indre stemmer end til de ydre relationer. Selv-empati er grundlaget for at kunne udtrykke sig ærligt på en måde, der skaber kontakt. Udforsk evnen til at flette dine og mine behov sammen til en fælles løsning.

 

 

Ups! Når ord bliver bespænd for dialog

Berit Mikkelsen, IVK træner

Ordvalg kan være afgørende for, om vi får kontakt med den anden. Har du stået i situationer, hvor du ikke har haft ord til rådighed, som afspejler din intention om kontakt og dialog? Denne workshop har fokus på færdselsregler, som man kan styre efter, når målet er dialog og samspil til gavn for alle.

 

 

Adrætte organisationer

Arne Krogh Nielsen, CEO Neurovision

Hvordan skaber man en agil organisation med en tillidsbaseret kultur, der understøtter mentalt adrætte og udforskende medarbejdere? Workshoppen vil udfolde sig gennem refleksionsopgaver, der træner iagttagelsesevne og eftertænksomhed, og hvor deltagernes egen erfaringsverden kommer i spil.

 

 

Konflikthåndtering for unge i udsatte boligområder

Gademægling, Ungdommens Røde Kors. Camilla Pedersen, Mathilde Dam og Søren Rask Christensen

I denne workshop vil de tre gademæglere give en smagsprøve på, hvordan de underviser gennem legende, inddragende og interaktive workshops. Lege bruges til at skabe et rum, som de unge typisk ikke er vant til fra andre sociale sammenhænge. Du kan forvente at blive aktiveret og få et indblik i Gademæglings måde at formidle empatisk kommunikation til unge.

 

Anerkendende læringsmiljø

MOVE, Aarhus. Christian Dahrup Flohr og Nicolai Lund Madsen

Denne workshop vil give dig et indblik i, hvordan anerkendende læringsmiljøer giver mulighed for at opnå stærk læringsvækst, robusthed og motivation til at arbejde med sig selv og tilegne sig ny viden. Workshoppen præsenterer teknikker til at skabe et læringsrum, hvor eleverne bliver bevidste om udfordringer uden at lade sig bremse af dem. Der er garanti for at komme op af stolen og få prøvet teknikkerne af på egen krop.

 

 

Konflikthåndtering på skoleskemaet

Sofia Deria, Non-Violence Project Denmark

Denne workshop præsenterer, hvordan letanvendelige konflikthåndteringsstrategier og basale sociale færdigheder kan styrke børn og unges evne til at kommunikere, tage ansvar, og acceptere forskelligheder. Med udgangspunkt i øvelser fra uddannelsesforløbet, vil du komme til at undersøge konflikters dynamik, samt egne og andres reaktionsmønstre i konflikter. Så kom og bliv udfordret og inspireret til at undersøge dine konflikter dybere.

 

 

Væbnet konflikt

Carl Plesner, CNVC Certificeret træner

Hvordan kan empatisk kommunikation bygge bro til gensidig empatisk indlevelse mellem mennesker, der aldrig troede, at de kunne have andet end fjendskab? Med en kontakt forankret i forenende medmenneskelighed, kan man hjælpe mennesker med at oversætte dømmende, fjendtlig kommunikation til observationer, følelser og behov.

 

 

Personalesamarbejde

Ianneia Livia Silke Meldgaard, cand. mag. kommunikation

Oplever du, at samarbejdet på arbejdspladsen begrænses af frustrationer og uløste konflikter? I denne workshop præsenteres en kommunikationsform, der lægger op til et større fokus på det positive, på at være autentisk i din egen kommunikation og på at lytte med empati til kollegaerne. Du vil komme til at afprøve øvelser, som gør jer bedre rustet til at tale om både de positive og de svære ting – og som samtidig forebygger, at I har de samme diskussioner igen og igen, uden at noget flytter sig.

 

 

At møde selvkritik med medfølelse

Tania Cortes og Lene D. Outzen, hhv. Relationscoach og Psykoterapeut

Tania og Lene vil vise, hvordan empatisk kommunikation skaber forandring i måden at møde sig selv på, så du kan elske alle sider af dig selv og skabe mere nærvær, kærlighed, glæde og frihed i dit liv, og derved få overskud til at bidrage med det samme i dine relationer.

 

 

 

Dagen afsluttes med at vi alle samles til lidt at drikke og spise. Her får du mulighed for at møde de andre deltagere og høre om de andre workshops, som du ikke selv deltog i på dagen. Det vil også være muligt at få en snak med en træner eller nogle af de andre deltagere, hvis du har nogle spørgsmål eller ønsker at knytte nye bekendskaber. Der vil være nogle lege, så vi slutter dagen med et smil.

Alle der har fået vagt en interesse for empatisk kommunikation og ønsker at arbejde videre med teknikkerne, vil have mulighed for at blive skrevet på en liste over personer der ønsker at deltage i selvfaciliterede øvegrupper. LIVKOM vil ud fra denne liste sammensætte grupper af personer, der bor i geografisk nærhed af hinanden og formidle kontaktoplysninger.

 

Hvad er empatisk og ikke-voldelig kommunikation?

Empatisk kommunikation er en vej til at lære at høre egne og andres dybe behov. Denne kommunikationsform har fokus på universelle behov, og belyser dermed vores fælles menneskelighed. Når vi bliver bevidste om behov, så kan vi handle ud fra behovene, og finde løsninger der tilgodeser alles behov. Konkrete evner fra empatisk kommunikation, kan hjælpe os med processen i at skabe en åben dialog, bevare kontakten, og finde løsninger der opfylder alles behov, og skabe livsberigende relationer og samfund.

Gennem empatisk kommunikation kan vi lære at tydeliggøre hvad vi observerer, hvilke følelser vi har, hvilke værdier vi ønsker at leve efter, og hvad vi ønsker fra os selv og andre. Empatisk kommunikation skaber vej for healing og forsoning i alle aspekter af livet. At bruge teknikkerne fra empatisk kommunikation i hverdagen kræver mod, og at man tør erkende konflikten og handle på den.

Denne kommunikationsform – også kaldet ikke-voldelig kommunikation (IVK) – er udviklet af den amerikanske psykolog Marshall B. Rosenberg i slutningen af 1960’erne. Rosenberg er stifter af Center for Nonviolent Communication (CNVC), en global non-profit organisation, der i dag har et internationalt netværk i mere end 35 lande.

Empatisk kommunikation er værdifuldt, fordi det hjælper os hver især med at få mere af det, vi gerne vil have, og samtidigt få en bedre kontakt med andre omkring os. Formålet med empatisk kommunikation er, at få skabt en helhjertet kontakt mellem mennesker som sikrer, at konflikter løses ikke-voldeligt og på en måde som opfylder alle parters behov.

 

Transport

Himmelbjerggården ligger i Ry, en smuk køretur på 45 min fra Aarhus og 25 min fra Silkeborg.

LIVKOM opfordrer til samkørsel, og har derfor oprettet en facebookgruppe til formålet.

Hvis man rejser med offentlig transport, så kan man tage tog til Ry station. Fra stationen er der 6,6 km til Himmelbjerggården, og desværre er bustrafikken begrænset. Det betyder til gengæld, at der er mulighed for at bruge flextrafik i stedet.

Flextrafik giver mulighed for at rejse med kollektiv trafik på tidspunkter og i områder, hvor der ikke er offentlig transport. Du bestemmer selv, hvornår du vil hentes, og hvor du vil køres fra og til. Tidspunkt for afhentning vil ligge inden for en time i forhold til dit ønske, og du får oplyst det præcise tidspunkt, når du bestiller. Ved afhentning kan der være en ventetid på op til 20 minutter i forhold til det aftalte tidspunkt, før din vogn er der.

Du kan bruge Flextur alle ugens dage fra kl. 7.00 – 20.00.

Book din tur på midttrafik.flextrafik.dk, på Flextrafik app eller ved at ringe 87 40 83 00.

Prisen for en tur fra Ry station til Himmelbjerggården er 30 kr. for den første person, og 15 kr. per person for ekstra personer i bilen.

Det er også muligt at medbringe sin cykel i toget, hvilket er gratis i arrivatog før kl. 11 og efter kl. 15 om lørdagen.

 

Arrangør

Foreningen LIVKOM

Initiativtager til denne workshop-dag er Foreningen LIVKOM. Dette initiativ er taget på baggrund af et ønske om at udbrede kendskab til empatisk kommunikation og brugen af teknikkerne i arbejds- og privatlivet i Danmark.

Foreningen LIVKOM er stiftet i 2009 og er en forening, der støtter ikke-voldelig konfliktløsning og fredelig sameksistens i hverdagen, og tilbyder kurser og rådgivning i Ikke-voldelig Kommunikation.

Menneskene bag LIVKOM ønsker at medvirke til at volden i vores samfund mindskes, og at flere får det, de ønsker sig, på måder som andre også kan glæde sig ved. I deres arbejde har de på forskellig vis fokus på, at løse konflikter og træne mennesker i at  møde sig selv og andre med empati og forståelse.

Denne workshop-dag er non-profit, og eventuelt overskud vil blive brugt på at fremme kendskabet til og udbredelsen af empatisk kommunikation.

 

Samarbejdspartnere

 

The Center for Nonviolent Communication

LIVKOM samarbejder med The Center for Nonviolent Communication (CNVC), som er et globalt netværk af mennesker og grupper der arbejder og lever med ikke-voldelig kommunikation.

 

 

Himmelbjerggården

Workshopdagen finder sted i naturskønne omgivelser på Himmelbjerggården i Ry. Himmelbjerggården er et nordisk inspirationscenter og eksperimentarium for bæredygtig udvikling.

Empatisk kommunikation er en del af Himmelbjerggården, der bygger på en vision om at udvikle vores samfund til et levende og udvekslende miljø for mennesker i samspil med naturen og den fællesmenneskelige globale helhed. Himmelbjerggården er både samarbejdspartner og sponsor af workshop-dagen.

 

Sponsorer

Kommunikation for Livet

Hovedsponsor til workshopdagen er virksomheden Kommunikation for Livet. Virksomheden har eksisteret siden 2005, og tilbyder kurser, foredrag og 1-årige træningsforløb med fokus på personlig udvikling og kommunikation. Kirsten Kristensen, der er kvinden bag virksomheden, er specialiseret i emnerne Healing, Konfliktløsning, Body-wisdom, Transformation af vrede, At sørge på en livsberigende måde, Indre dialog, Fredskultur, Empati og Kommunikation.

Billetpriser

Alle billetter er inklusiv deltagelse i tre workshops, morgenmad, frokost, og afslutning med lidt at drikke og spise – og selvfølgelig mulighed for at opleve Himmelbjerggården og nyde de smukke omgivelser.

Studenterbillet   – 550 kr.  (Der er afsat 30 billetter til studerende)

Dagsbillet             – 850 kr.

Early Bird billet   – 750 kr.  (Der er 20 billetter til early bird pris)

 

Loading Map....
Detaljer om arrangement
Dato(er) 08. September 2018
Type Workshop
Sted Himmelbjerggården
Kontaktperson Josephine Honore
E-mail:
josephine@livkom.dk