Som medlem af LIVKOM får du:

  • Gratis deltagelse i middag ved den årlige generalforsamling
  • Gratis introaftener og foredrag
  • 100 kr. rabat på nogle workshop, se omtalen af det enkelte kursus
  • Gratis deltagelse i visse øvegrupper
  • Rabat ved tidlig tilmelding til kurser
  • Når du skaffer et nyt medlem, får du en boggave (op til 200 kr.)

Bankoplysninger & MobilePay

Medlemskontingent kan overføres til konto:

9860-0000231622 i Folkesparekassen.
Husk at angive “Kontingent + dit navn” på indbetalingen.

Vi modtager også betaling med MobilePay til 42955 – dette indbefatter en administrativ byrde og vi foretrækker derfor bankoverførsel.

 

Overførsel fra udlandet

IBAN nr.: DK7998600000231622
BIC-kode: FOSPDK21