Vi nærmer os den årlige generalforsamling i LIVKOM

LIVKOM inviterer til årets Generalforsamling d. 17. marts 2018 kl. 16.00- 18.00 på Himmelbjerggården, LIVKOM’s nye tilhørssted. Mødet finder sted i forlængelse af et foredrag med Carl Plesner, som vil fortælle om sin erfaring med fredsprocesser, på både de ydre og indre linjer. Carl fortæller om IVK og Peace Engineering kl. 14.00-15.30.

Ifølge vedtægternes § 6. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Ledelsens beretning
 3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Budget til orientering
 5. Behandling af indkomne forslag
  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 1 uge inden generalforsamlingen dvs. d. 10. marts 2018.
 6. Valg til bestyrelsen
  Medlemmer og suppleanter vælges efter sociokratiske principper.
  Formand Kirsten Kristensen og sekretær Pia Skalshøi er på valg.
  Kasserer Karsten Schacht-Petersen, og alm. bestyrelsesmedlemmer Carl Plesner og Birthe Davidsen er ikke på valg. De sidder til 2019.
  Der vælges to suppleanter.
 7. Valg af revisor og suppleanter
 8. Eventuelt

Alle som har betalt kontingent for 2018 er inviteret. Man kan betale i døren 🙂
Efter mødet byder LIVKOM på fælles middag.

Tilmeld dig generalforsamling på Himmelbjerggården nu

Forslag til dagsorden og andet input kan sendes via tilmeldingsformularen, eller på mail til bestyrelse eller formand Kirsten Kristensen på Kirsten@livkom.dk

Indlæser kort...
Detaljer om arrangement
Dato(er) 17. marts 2018
Type Møder
Sted Himmelbjerggården
Kontaktperson Kirsten Kristensen
E-mail:
kirsten@livkom.dk