Her kan du læse et eksempel, på en konfliktsituation der er opstået mellem kursusdeltagere. Eksemplet stammer fra artiklen “Fokus på behov – mine og dine”. Det er taget fra en sammenhæng, hvor der er afsat tid og der er fagkyndige til stede til at tage sig af netop den slags konflikter.

Konflikt mellem kursusdeltagere

På et intensivt kursus i IVK – Girafsprog melder en deltager, Eva, at hun har et problem. Hun er nervøs for at fortælle, hvad det drejer sig om. Hun spørger underviseren, Ole, om han vil hjælpe hende med at formulere det, så den person hun har problemet med kan høre hendes behov uden at høre kritik. Ole indvilliger.

Nu fortæller Eva ham,  at hun synes, at Lise, en anden deltager på seminaret, fylder for meget og tager tid fra dem, som ikke er så „hurtige på aftrækkeren“. Med hjælp fra Ole får hun „oversat“ disse bebrejdelser til en meddelelse, der indeholder en iagttagelse, følelser, behov og en anmodning til Lise. Det kommer til at lyde sådan:

“Når jeg hører dig tage ordet for syvende gang i dag, bliver jeg frustreret, fordi jeg gerne vil høre mere fra de andre, som ikke har sagt så meget endnu, og jeg selv gerne vil have ordet. Jeg har brug for kontakt til de andre og vil gerne have lige muligheder for at komme til orde. Vil du sige mig, hvordan du har det, når du hører dette?”

Lise kan først slet ikke sige noget. Ole begynder at tale med hende.

“Bliver du ked af det, når du hører hvad Eva siger, fordi du hører en kritik og bebrejder dig selv?”

Lise er tydeligt ked af det. Ole fortsætter samtalen med Lise, indtil at de når frem til hvilke følelser og behov der rører sig i hende. Så kan hun vende sig mod Eva og svare hende:

“Når jeg hører, hvad mine handlinger udløser i dig, bliver jeg ked af det, fordi jeg gerne vil bidrage til gruppen og ikke opfylde mine behov på bekostning af andres. Samtidig vil jeg gerne deltage aktivt i arbejdet og lære ved at bringe mine spørgsmål og overvejelser på bane.  Er du med på at tale om, hvad vi kan gøre?”

Eva indvilliger i at lede efter en løsning som indeholder disse behov. Efter ca. 5 minutter finder de frem til en løsning, som både Eva og Lise og resten af gruppen er glade for. Den går bl.a. ud på at Lise vælger at vente et par minutter med at tage ordet indtil hun har set, om der er nogen anden der vil sige noget og har brug for lidt længere tilløb for at udtrykke det. Hun vælger også at spørge, om der er nogen der har noget imod det, før hun kommer med et længere indlæg.

Da de andre nu har haft lejlighed til at se Lises sårbarhed og de hensigter hun har med sine handlinger, er der i gruppen en stemning af velvilje og ærlighed. Til slut siger Lise, at hun er glad for den feedback Eva’s meddelelse indeholdt – “bare den var kommet tidligere!”, siger hun. Eva glæder sig over at have magtet at gøre noget ved et problem og have taget hånd om sine behov. Hun er taknemmelig for den støtte hun fik fra Ole, og glad for at have forbedret sin kontakt til Lise, som før var belastet af usagte bebrejdelser.

Har du lyst til at vide mere? Læs Hvad er Ikkevoldelig Kommunikation?

Fnd kurser og foredrag om Ikkevoldelig Kommunikation i LIVKOMs kursuskalender.