Interview af Muditadevi Bente Kjønstad, Oslo, Norge – deltager på Train the Trainer-forløb på Himmelbjerggården i 2017-18, assistent på IVK-Fordybelseskursus i Oslo til september.

‘Hat kan ikke bekjempes med hat, bare overvinnes med kjærlighet’

Muditadevi Bente Kjønstad - IVK-trainer

Hvad er din historie med IVK?

Tror det var i 2002 at jeg kom med i en øvegruppe med Kaare Landfall, og i 2004 var min bror på en IIT med Marshall Rosenberg. Jeg så potentialet i at snakke på en anden måde, med større venlighed, som modvægt til min kritiske tendens.

Jeg så en mulighed for at udleve kjærlig vennlighet (‘loving kindness’) som del af min buddhistiske praksis. Jeg er ordineret ind i Triratna buddhistordenen og er med til at drive Oslo buddhistsenter. Buddhismen har leveregler om at tale sandt, venligt, nyttigt og harmoniskabende. IVK hjælper mig med at praktisere dette, og skabe mere harmoni. Jeg ser IVK mere som en intention om hvordan jeg møder verden og andre levende væsener, end kun som en metode.

Jeg var på kurser i 2010 og med i en øvegruppe, og i 2016 kom Kirsten på min radar, og jeg blev inspireret af hendes evne til at møde andre med venlig accept. Hun evner at ‘holde det som er’, og hun lever det som hun underviser i. Dét, sammenholdt med hendes intention og ønske om fred i verden, inspirerer mig.

Jeg er i proces med at blive certificeret, og var på en IIT i sommers. IVK hjælper mig med at se hvad andre behøver for at trives, og hvad jeg selv behøver.

Hvad er særligt for et ‘Træning for IVK-trænere’-kursus?

Vi er en gruppe som nu kender hinanden og her er en tryg atmosfære. Det er en mulighed for at præsentere noget for andre og at få feedback og støtte ift. at blive certificeret, det er en lang og krævende proces. Jeg er nu i øvegruppe med flere norske deltagere på dette kursus, det er vigtigt for IVK-miljøet i Norge, at vi har evne til at leve IVK ud.

Det er specielt for internat-formen at vi lever sammen og spiser sammen, det giver en familiefølelse og følelse af fællesskab at se flere sider af hinanden. Det er let at falde tilbage i sjakalsprog (på dansk: ulvesprog), som jeg har brugt i 50 år… så jo mere jeg er med andre, der har samme opmærksomhed på den faldgrube, jo bedre styrer jeg det.

Hvordan bruger du IVK i dit arbejdsliv og privatliv?

Jeg arbejder som shiatsu-terapeut og bruger IVK når jeg lytter til andre mennesker.

Min største IVK-succes er privat: Jeg fik en kæreste som havde en ekskone og to sønner med hende, og da jeg begyndte at lytte efter ekskonens behov, i stedet for bare at synes hun var urimelig og håbløs og blive vred, så blev min kæreste mindre anspændt og jeg selv endte faktisk med at blive nære venner med hende. Jeg var motiveret af mit venskab med den yngste sønnen.

Dét inspirerede mig til at bruge IVK i forhold til min egen far, jeg fik øje på det fine i det han gjorde og ville, selvom metoden var lidt vanskelig. Han forsøgte på noget, men det så ikke sådan ud. Meditation på ‘loving kindness’ og IVK transformerede mit syn på ham og jeg kunne se ham som et menneske som også ville være lykkelig.

Jeg bruger også IVK til at forstå behov i børnene. Når jeg ikke forstår folk så tænker jeg på hvilke behov de forsøger at dække.

Hvorfor er du medlem af LIVKOM?

Jeg er medlem af IVK Norge som er en parallel til LIVKOM, fordi jeg har lyst til fællesskab og til at sprede IVK i verden, via kurser og via samarbejde.

Læs også interview med Brit Magnell, der er i IVK Norges bestyrelse og Kirsten Kristensens med-assistent på IVK-Fordybelseskurset i Oslo til september.