Hvad fortæller din vrede dig?

Du kan mærke, når den rammer dig. Dit ansigt blusser op, og dit synsfelt indsnævres. Din puls øges i takt med at dømmende tanker skyller gennem dit sind. Din vrede er blevet udløst, og du er på vej til at sige eller gøre noget, som sandsynligvis vil gøre det værre.

  • Vreden er en alarmklokke, der fortæller, at behov ikke er opfyldt.
  • Du kan bruge vreden til at nå dine mål og få opfyldt dine behov uden at råbe og skrige og fægte med armene.
  • Ved at blive klar over dine og andres behov, kan du finde løsninger, der er tilfredsstillende for alle parter.
  • Strategier, der har til formål at opfylde dine behov, kan transformere vrede til positive handlinger.

Vrede er en grundfølelse og konflikthåndtering et tilbagevendende emne i LIVKOMs kursustilbud: På 2 en halv dag kan du blive ven med din vrede, og lære at forstå vredens formål. Lær hvordan du kan håndtere både din egen og andres vrede konstruktivt, ved at skifte fokus fra SKYLD til BEHOV.

Find næste kursus om ANGER MANAGEMENT i LIVKOMs kursuskalender

Har du har lyst til personlig udvikling via arbejde med vrede?
“Vrede er et tragisk udtryk for uopfyldte behov”.- Marshall B. Rosenberg
Underviseren er ekspert i vrede og har været certificeret træner i Ikkevoldelig Kommunikation – IVK – siden 2003. Samarbejder med Center for Nonviolent Communication.

Konflikttrappen

De processer som vi arbejder med på VREDESkursus er relevante i den sammenhæng hvor du bliver konfronteret med vrede! At håndtere negative følelser konstruktivt vil automatisk nedtrappe konflikter, hvad enten det er ifm. uddannelse, arbejdsliv/ erhvervsliv,  socialt arbejde, politik, familie eller andre personlige forhold.

Fra SKYLD til BEHOV

Rygraden i LIVKOMs arbejde med vrede er IVK, Ikkevoldelig kommunikation, kendt som Girafsprog. Ophavsmanden til Ikkevoldelig kommunikation (NonViolent Communication) er Marshall Rosenberg. Hans bog “Det overraskende formål med vrede” er grundbog.

Høst frugten af din egen og andres vrede

“Jeg har gennem bitter erfaring lært den højeste lære; At rumme min vrede. Og ligesom varme, der bliver rummet forvandler sig til energi, så kan vrede som vi rummer, forvandle sig til en kraft, der kan bevæge verden.” / Mahatma Gandhi

LIVKOM er en forening der arbejder for fred mellem og i mennesker via udbredelse af Ikkevoldelig Kommunikation (IVK) kaldet Girafsprog. Vi har samlet materiale om vrede – vinklet ift. forskellige typer af relationer og situationer:

Sådan får du tættere venskaber
I stedet for at blive VRED kan du bruge girafsprog, til at tale om det, der er svært, uden kritik af den anden. Tag en konflikt op på en relativt ufarlig måde.
En vred pige i skolen
Skolelærer Bodil Nielsen har skrevet et eventyr, fordi hun har en elev, der er meget VRED, og  kommer i konflikt med andre. Læs om Vredhedens skygge (PDF)
IVK i familien og på jobbet
“Hjemme hos os behøver det ikke at tage mere end 30 sekunder, før taget er ved at lette af vrede. Heldigvis har vi fået konkrete færdigheder i konfliktløsning.”
Om Ikkevoldelig Kommunikation 
‘Hvordan har jeg det?’ og ‘Hvad ønsker jeg af forandring?’…Formålet med IVK er at få skabt en helhjertet kontakt og et samspil mellem mennesker som sikrer, at konflikter løses ikkevoldeligt og på en måde som opfylder alle parters behov.
Uddannelse til fredskultur
”Nej – nu skal du da ikke græde,” siger mor. Og pædagogen trøster, ikke længere vred: ”Nej, nu er der ikke noget at være ked af mere. I er jo gode venner igen”… De voksne har gode intentioner men opnår på ingen måde kontakt med Anna. Og Anna slår. Hver dag.
Håndtering af vrede og jalousi mellem søskende
Hvem har ikke oplevet en bølge af beskyttertrang, når et ældre barn gør deres yngre søskende ondt? Vi skynder os tit med at antage to roller: dommeren der bestemmer, hvem der gjorde hvad galt, og politibetjenten der håndhæver konsekvenserne.