“Ord kan skabe mure – eller ord kan åbne vinduer”

Ikkevoldelig kommunikation (IVK), også kaldet “girafsprog”, er udviklet af den amerikanske psykolog Marshall B. Rosenberg, stifter af Center for Nonviolent Communication (CNVC), Texas, USA. CNVC er en nonprofit organisation der i dag har et internationalt netværk i mere end 35 lande.

Formålet med IVK er at få skabt en helhjertet kontakt og et samspil mellem mennesker som sikrer, at konflikter løses ikkevoldeligt og på en måde som opfylder alle parters behov.

En kommunikation er ikkevoldelig når der er fokus på både egne og andres følelser og behov.

Marshall Rosenberg har udviklet en model for en sådan kommunikation. Med modellen kigger vi på vores sprogbrug og stiller spørgsmålene: Hvad er det, vi siger til hinanden? Hvad siger vi til os selv? Hvordan siger vi det? Og gør vi det på en måde, der skaber kontakt – eller skaber vi afstand og optrapning af modsætninger med vores ord? Rosenbergs udgangspunkt er, at når vi snakker konfliktløsning har vi grundlæggende to budskaber vi gerne vil fortælle hinanden, og være sikre på at vi er blevet hørt, nemlig:

‘Hvordan jeg har det’ og

‘Hvad jeg ønsker af forandring’.

For at illustrere de forskellige måder at kommunikere på har Rosenberg valgt to metaforer: En giraf og en ulv.

Giraffen er valgt som symbol, fordi den er det landpattedyr, som har det største hjerte og girafsprog er et sprog fra hjertet, i den betydning at vi er ærlige i vores udtryk, og ønsker at lytte til, hvad andre har på hjerte. Giraffens lange hals symboliserer udsyn og overblik.

Ulven (eller sjakalen i engelsktalende lande), er valgt som symbol for den voldelige kommunikation. Rosenberg kalder dette sprog for “livsfremmed og voldsprovokerende”. “Ulvesprog” beskriver den måde at tale på, hvor vi tænker på fejl og mangler hos enten den anden eller os selv, hvor vi placerer skyld og taler om “rigtigt” og “forkert” – hvem der har ret og hvem som ikke har ret.

Ulven og giraffen er pædagogiske virkemidler, der siger noget om modellens formål og værdigrundlag. Marshall Rosenberg beskriver sit værdigrundlag med disse ord: “Jeg ønsker at skabe en kvalitet I kontakten mellem mennesker som gør det muligt, at alles behov bliver imødekommet uden anvendelse af vold.

Når vi træner girafsprog i forbindelse med konfliktløsning, er det bl.a. for at fastholde dialogen og styrke bevidstheden om, at enhver voldelig kommunikation og handling altid er et tragisk udtryk for følelser og behov hos os selv og de andre.

At udtrykke sig selv og at lytte til andre

For at udtrykke sig på denne måde skal vi være trænede i at observere uden at tolke og dømme. Vi skal kunne genkende og sætte ord på følelser og behov, og vi skal lære at udtrykke vores ønsker om handling fra andre i form af anmodninger som er uden krav og forventninger.

Forslag til formuleringer når vi udtrykker egne behov og følelser og vil holde os på egen banehalvdel:

At udtrykke sig selv med IVK:

  1. Observation af fakta: “når du …” , eller “da du……”
  2. Udtrykke følelsen: “bliver jeg …..” eller “følte jeg …..” eller “blev jeg…..”
  3. Udtrykke det behov som ligger bag følelsen: “fordi jeg gerne vil have…..” eller “fordi jeg har brug for….. eller “fordi jeg har/havde behov for……”
  4. Anmodning om handling: “så vil du ….?” (specifik, klar anmodning til den anden)

At lytte til den anden med IVK:

  1. Observation af fakta: “Når du siger …..” eller “Da du gjorde …..” eller : Forleden da du/de sagde…..”
  2. Udtrykke følelsen: “bliver du så…..?” eller “følte du så….?” eller “blev du da….?”
  3. Udtrykke det behov som ligger bag følelsen: “fordi du gerne vil have…..?” eller “fordi du havde brug for?” eller “fordi du havde behov for….?”
  4. Anmodning om handling: “vil du gerne have, at jeg (de/vi)…(en konkret handling)?”
Ulvesprog – Livsfremmed kommunikation Girafsprog – Ikkevoldelig kommunikation
Giver den anden ansvaret for sine følelser Tager selv ansvaret for sine følelser
Bruger du-sprog Bruger jeg-sprog
Fokus på fejl og mangler og rigtigt – forkert Fokus på følelser og behov
Får andre til at handle ved at give dem skyld, skam eller angst Får andre til at handle ved at fremsætte anmodninger
Vrede opfattes som retfærdig og giver ret til at straffe Vrede omformuleres til umødte behov og den tilhørende følelse
Sammenblander person og sag Adskiller person og sag

 

Følelser og behov

Der findes mange ord for følelser. I sammenhæng med IVK udtrykker “ægte” følelser kun tilstande som udspringer fra sindet eller kroppen. Følelser er altså forskellige fra tanker. Her følger nogle eksempler.

Følelser, vi mærker, når vores behov tilfredsstilles

“Jeg er:”, eller “Jeg føler mig” afklaret afslappet begejstret betaget bevæget blød draget dristig energisk engageret fascineret fattet forbavset forbløffet fornøjet fredfyldt frejdig fri glad henrykt høj intens klar ivrig jublende kærlig kåd lettet levende livlig lykkelig løftet munter nysgerrig ophidset oplagt opslugt opstemt overrasket overvældet paf rask rolig rørt sensitiv sikker saglig sprudlende stille stolt strålende styrket taknemmelig tilfreds tillidsfuld tiltrukket tryg varm øm åndeløs

Følelser, vi mærker, når vores behov ikke tilfredsstilles

Jeg er:”, eller “Jeg føler mig” afskrækket anspændt apatisk arrig bange bedrøvet bekymret bitter chokeret desperat elendig ensom febrilsk fjern forfærdet forknyt forlegen forpint forskrækket fortvivlet foruroliget forvirret frustreret gal gnaven hadsk hjælpeløs irriteret kold ked af det misfornøjet modløs nedslået nervøs opgivende ophidset overrasket overvældet panisk rasende rastløs rådvild rystet skeptisk skrøbelig sorgfuld sur sørgmodig søvnig sårbar såret tung tungsindig tøvende udmattet udkørt ulykkelig urolig usikker utilfreds utilpas utålmodig utryg vanvittig vild ærgerlig.