7. klasse havde besøg af Carl Plesner på deres trivselsdag. Der skulle arbejdes med konflikthåndtering. Det er ikke en klasse med store konflikter, men der ligger alligevel noget konfliktstof lige under overfladen.

Formålet med dagen var, at få eleverne til at blive bevidste om egne og andres behov, og hvordan de kan arbejde på at få dem opfyldt.

Vi har da ikke konflikter

Eleverne var spændte og forventningsfulde og lidt i vildrede, for som en udtrykte det: “Vi har da ikke konflikter”. Men gennem lege og øvelser i løbet af dagen blev det klart, at selv om de ikke er uvenner så er der alligevel rigtig god grund til, at øve sig i at være sig selv, mærke sine egne behov og at kunne udtrykke dem. Ja, og så i at kunne omsætte følelse/behov til en anmodning. Det blev tydeligt illustreret for alle, da det ringede til spisefrikvarter, og Carl uanfægtet talte videre. “Jeg er sulten” lød det fra flere kanter, men det fik ikke Carl til at stoppe. Først da en elev formulerede: “Kan vi holde en pause, for vi trænger til mad?” blev der givet grønt lys for madpakkerne.

Konflikt i frikvarteret

Efter pausen, da vi var blevet trygge ved hinanden og havde leget nogle gode grine-lege, kom der alligevel en konflikt på bordet. De involverede var bestemt påvirkede af den, men mange af de andre var slet ikke klar over, at den var der. Carl medierede mellem de to elever og alle fik et indtryk af, hvad vi kan gøre for at forstå hinanden og komme videre sammen.

Det var en lang, men god dag for eleverne med mange nye ord og begreber. Det videre arbejde med trivsel i klassen kommer nu bl.a. til at bestå i trivselsgrupper med 4 elever i hver. 2-3 gange om ugen holder de en cirkel-snak, hvor en talestok går rundt, og hver især fortæller, hvordan vedkommende har det lige nu, og finder et par behovsord, som passer dertil. Det er tanken, at det bare skal vare 10 min pr gang. Og vi lærere er gået igang med at øve os i at vente med at opfylde elevernes behov, til de selv formulerer en anmodning.