Ønsket om at dele Ikkevoldelig Kommunikation (IVK) med andre kan være stort. Men formidlingen kan være svær. At formidle og anvende IVK kræver øvelse.
Mange oplever udfordringer ved at formidle IVK til andre, og oplever situationer og perioder, hvor IVK ikke virker.

Disse problemstillinger tager LIVKOM fat i på et udvidet kursus i Ikkevoldelig Kommunikation. Ønsker du at gøre IVK til en naturlig del af dit liv eller undervise andre i IVK? Så har LIVKOM et kursus til dig. Her vil du få mulighed for at gå i dybden med udfordringerne ved at formidle og anvende IVK.

Kurset Træning for IVK-trænere er for alle, der har modtaget undervisning, eller arbejder med IVK, og bruger det i sit arbejde. Det kan være undervisere på lærer- og pædagoguddannelsen, social og sundhedsuddannelsen, lærere, pædagoger, teamledere eller personer der arbejder med grupper og gruppedynamik.

Kurset arbejder med at tydeliggøre de udfordringer, som hindrer arbejdet med IVK og en eventuel drøm om at træne andre i IVK. På kurset vil du blive tilbudt ærlig og kærlig feedback til at forandre det, du ønsker at forandre i forhold til dine begrænsninger, skygger og hæmninger.

Du vil modtage træning i form af rollespil, samt feedback fra underviserne og de andre deltagere. Her vil der også være fokus på at give og modtage feedback, der fører til udvikling og læring.
Kurset beskæftiger sig med udvikling af dine stærke sider, så du kan bruge dem i arbejdet med formidling af IVK.

Kurset beskæftiger sig med følgende emner og problemstillinger

Klarhed i anvendelse af nøgledifferentieringer i dine IVK-præsentationer
Vi arbejder med knap 30 nøgledifferentieringer i IVK. Dette kan være forskellen på behov og strategier, forskellen på magt over og magt med, forskellen på frygt for autoriteter og respekt for autoriteter mm.

Vi vil både træne klarheden over disse, og anvendelsen af dem i træningssituationer, hvor du selv er facilitator.

Hvordan reagerer du, hvis en deltager siger: ”IVK virker ikke med min søn”?

Her er der brug for en nøgledifferentiering.

Hvad mener deltageren med ”virker”?

Hvilke behov er uopfyldt hos deltageren, og hvilke behov hos sønnen ligger til grund for hans reaktion?

Der er brug for at se behovene adskilt fra de konkrete handlinger, som sønnen gør eller undlader at gøre.
Du inviteres til at træne egne IVK-præsentationer, træne livsberigende svar på ovenstående eksempel, samt håndtering af kontakt og konflikter i en gruppe.

Håndter dig selv, når du bliver trigget af andre
Det kan ske for os alle, at vi bliver trigget af en deltager.

Hvordan vil du reagere, hvis en kursusdeltager for eksempel siger, at han/hun er ulykkelig og såret på grund af noget, du har sagt?

Hvordan håndterer du dig selv, hvis du mærker, at du ikke kan lide en deltager på dit hold?

Vi vil træne bevidsthed om egne triggere, og udvikle personlige strategier til at håndtere dem, så vi kan træffe livsberigende valg om, hvad vi deler med andre.

Integration af færdigheder til at skabe livsberigende fællesskaber
Det er vores erfaring, at graden af succes som IVK-træner hænger sammen med evnen til at indgå i team-work med andre trænere. Derfor vil vi træne de færdigheder, der øger chancen for at finde givende måder at samarbejde på.
Vi undersøger, hvad der motiverer og inspirerer os. Hvad der giver os næring og energi, så vi kan tage vare på egne behov for næring. Vi inviterer den enkelte til at finde sin egen daglige praksis, som kan sikre og bevare energien i arbejdet med IVK.

Træning af de rollespil der indgår i certificeringsvejledningen
I vore øjne, har CNVC stillet et enestående materiale til rådighed i form af rollespil. Disse rollespil støtter integrationen af en IVK-bevidsthed, og giver anvisninger på forberedelsen til at blive certificeret træner.
Rollespillene giver en all-round træning af vigtige aspekter af IVK. Der vil være træning i rollespil med feedback mellem deltagerne selv, og med feedback fra kursets undervisere. Her vil der også være fokus på kunsten at give og modtage feedback på en livsberigende måde.
På mange arbejdspladser er der stor efterspørgsel efter feedback, der støtter læring og udvikling. Og samtidig er dette en færdighed, som meget få besidder. Ofte bliver feedback i virksomheder til sønderlemmende kritik, i stedet for livsberigende, opbyggelige samtaler.

Udforskning og integration af de spirituelle aspekter af IVK
Efter nogle års arbejde med IVK, bliver det for de fleste tydeligt, at IVK er meget mere end en kommunikationsproces. Det er også en vej til kontakt med den spirituelle dimension af livet. Vi vil udforske, hvordan den enkelte finder sin egen måde at forholde sig til dette. Hvordan oplever du selv dybden af IVK, skønheden i behov, friheden i fællesskabet, ansvar for egne følelser, gensidig forbundethed og meget mere?

Udforskning af hvad ”social change” er for dig
Det indgår i CNVC’s certificeringsvejledning at beskrive egne mål for social change. Mange oplever dette spørgsmål overvældende:

 ”Hvordan kan jeg forandre verden?”

Den enkelt støttes i at formulere egne mål. Her vil vi beskæftige os både med vores vildeste drøm om den verden, vi ønsker at leve i, og med de små skridt, der passer til det liv, den enkelte lever lige nu. Det er ikke størrelsen af skridt i social change, der er afgørende, men at tage de små skridt i en retning, man selv tror på.
Også her spiller fællesskabet ind. Sammen kan vi mere end hver for sig. Sammen kan vi noget, som ingen af os kan alene.

Find næste kursus for IVK-trænere i vores kursuskalender eller find flere artikler om Ikkevoldelig Kommunikation Artikler om Ikkevoldelig Kommunikation.