Workshop om IVK. Foto: Lorenzo Belvederesi

I april begyndte projektleder Josephine Honoré og LIVKOM formand Kirsten Kristensen at arbejde for den workshopdag med titlen KONTAKT, som fandt sted d. 8. september på Himmelbjerggården. LIVKOM fik samlet næsten 60 mennesker til at træne eller snuse til betydningen af empatisk kommunikation, Ikkevoldelig Kommunikation, IVK. Deltagerne valgte hver 3 workshops fra 4 spor, om både IVK ift. internationale konflikter, empatisk kommunikation i skole, arbejdsliv og privatliv. Kirsten forklarer:

“IVK-dagen med fokus på kontakt var opfyldelsen af en længe næret drøm hos mig. At samle mange IVK-undervisere på en dag, og tilbyde et væld af spændende og specialiserede emner er noget jeg har set ske i andre lande, og nu lykkedes det for os at arrangere en sådan dag i Danmark.”

Fotos: Lorenzo Belvederesi

Foto: Sune Nordby

Foto: Sune Nordby

Naturlige behov og Naturens behov

En af deltagerne var Jais Hammerlund, som er naturformidler og permakulturist, og som i forvejen var lidt bekendt med ‘Girafsprog’. Jais har naturen for øje og så derfor også straks IVK’s fokus på behovsopfyldelse fra det perspektiv:

“Vi har glemt at lytte til naturen, og til naturens behov, og derfor er der opstået en konflikt som vi nu kalder Klimakrise. Det samme sker mellem mennesker hvis vi ikke har nogenlunde styr på vores egne behov, og hvis vi ikke lytter til andres.”

Jais i snak med Ellen Hvidt til workshop i Himmelsalen

Jais i snak med Ellen Hvidt til workshop i Himmelsalen. Foto: Lorenzo Belvederesi

Særligt de behovskort som IVK arbejder med, tænker Jais, kan støtte samarbejdet i fremtidige projekter, og han tror også de vil tiltale andre permakulturister:

“IVK er ikke så forskellig fra ‘holistisk ledelse’, hvor man starter med at afklare folks forskellige behov og finder ud af OM de er opfyldte, eller OM de kan imødekommes, og så aftaler man hvordan…”, siger Jais.

Det handler både om at undgå konflikter, at få folk med fordi de er blevet hørt, og så at arbejde henimod det fælles fodslag som skal til for at imødekomme naturens behov for regenerering… Permakultur drejer sig om mere end blot ‘ikke at gøre skade’ på naturen. Permakultur vil reparere de skader vi allerede har forvoldt og styrke vækstbetingelser på naturens præmisser.

Eftertanke og skærpet bevidsthed

En anden deltager, projektmager på Himmelbjerggården Thorbjørn Hjalager, fortæller at han gik fra KONTAKT-dagen med meget brugbare tips til sin kommunikation, og med skærpet opmærksomhed på at vi har et valg når vi lytter og taler.

“Dét der var godt ved dagen var at den havde et højt og seriøst niveau men indholdet var alligevel håndgribeligt… det var ikke bare teori men et kald til handling”, forklarer Thorbjørn.

“Særligt Carl Plesner var super inspirerende, hans eksempler var genkendelige, både ulven og giraffen, jeg kunne se hvornår jeg selv har været det ene eller andet… Jeg har heldigvis ikke haft konflikter siden dagen, men når den berømte ulv viser sig, vil jeg være mere bevidst om at jeg har et valg.”