Øvehæfte til IVK i 5.A
Download øvehæfte (PDF)
før du ser filmen:

Konflikthåndtering i skolen

Foreningen LIVKOM arbejder med Ikkevoldelig kommunikation og har omfattende erfaring med arbejdet i skoler og institutioner. Vi underviser i at rumme elevernes forskellige behov og de udfordringer, der følger med inklusionen.

Faglig fordybelse – IVK i Skolen

1 dags introduktion

2 dages workshop

  • Inspiration til IVK-stier i læringsrummet – Fokus på IVK-begreber i forhold til selvforståelse, samspil og samtale
  • Grundlæggende IVK introduktion og faglig perspektivering til andre aktuelle tilgange og metoder
  • Faglig inspiration og erfaringsudveksling med fokus på IVK i anvendelse i skolen
  • IVK som pædagogisk praksis. For dig der enten allerede bruger IVK i klasserummet, eller gerne vil i gang. Kræver forudgående kendskab som f.eks. en introduktionsdag.

Du er velkommen til at kontakte info@livkom.dk for mere information om undervisningsmulighederne. En god og gratis start finder du her:

5 film – Bag enhver handling ligger et behov

Film 1Bag enhver handling ligger et behov er en introduktion til klassen og konflikten. Klasselæreren fortæller om sine erfaringer med at anvende Ikkevoldelig Kommunikation i sit arbejde med børnene, og hvilken forandring hun har oplevet.
Film 2Fra konflikt til kontakt – klasselæreren arbejder med de fire grundlæggende elementer i Ikkevoldelig Kommunikation: fakta, følelser, behov og ønsker om handling.
Film 3 At tage ansvar for egne følelser – forstå sig selv viser hvordan følelseskort og behovskort hjælper børnene med at sætte ord på følelser og behov som opstod i en bestemt situation, når de tager en konflikt op på klassen.
Film 4 Empati med andre – forstå andre – se hvordan børnene arbejder med at forstå egne og andres behov og følelser, når de gætter på de følelser og behov der er i spil i en konflikt.
Film 5 Fra vrede til empati – læreren Mona og Mohammed fra 6. klasse fortæller om hver deres oplevelse med håndtering af en konflikt. Mohammed fortæller om sine behov for respekt og retfærdighed og hvordan Monas håndtering af situationen fik ham til at køle ned.