Carl Plesners tanker i forbindelse med kursus med Dominic Barter i Berlin i august 2010

”Hvad gør I hos jer som virkeligt fungerer godt i forhold til at håndtere konflikter?

Når jeg stiller en rektor på en stor kommuneskole dette spørgsmål, så er det virkeligt fordi jeg gerne vil høre svaret. Hans svar lærer mig mere om, hvordan man kan løse konflikter.”

Dominic Barter kigger ud over forsamlingen, mens tolken oversætter til tysk. Alle lytter intenst, der er stille, kun lyden af tolkens stemme og blyant som skriver noter på papir høres.

”Hvad gør I her på skolen, som virkeligt ikke fungerer godt i forhold til at håndtere konflikter?

Som regel kommer svaret på dette spørgsmål af sig selv. De fleste kan kun fortælle lidt om, hvad der virker, men til gengæld kan de fortælle meget om, hvad der ikke virker i deres fællesskab. Jeg lytter til dem med empati. Jeg tillader mig selv at blive bevæget af, hvad de fortæller mig.”

Jeg skriver alt, hvad jeg kan, mens den tyske oversættelse lyder ud i rummet, her i Berlin i august måned. Det er varmt og alle sveder, men ingen lader sig mærke af det. Vi sidder 35 deltagere, hovedsagligt tyskere, som er samlet for at høre mere om Restorative Circles.

”- Og tredje og sidste spørgsmål: hvordan drømmer I om at løse jeres konflikter i jeres fællesskab? I jeres familie, på jeres arbejdsplads, i jeres nabolag, på jeres skole, i jeres retssystem?

Når jeg lytter til rektoren begynde at tale om, hvad han drømmer om, så handler det tit om at lytte og forstå. Om at skabe nogle rammer, hvor alle har adgang til støtte og hjælp, når de kommer i konflikt. Om at lade konflikten komme til orde, at lade vrede og sorg finde et rum til at blive udtrykt i og hørt i. Om at alle implicerede parter sammen finder løsninger på konflikterne, som gavner alle. Om ikke at være myndighedsperson, der skal uddele straf ud fra spinkle grundlag, men om at parterne selv tager ejerskab og ansvar for deres indbyrdes konflikt.”

Dominic Barter siger om sig selv at han studerer konflikter, han kender ikke de endegyldige svar, men samtidigt har han sine erfaringer, som han gerne vil dele med os. Han bor i Brasilien, og her stiller han disse 3 spørgsmål, når han taler med magthavere om konfliktløsningskulturen i deres organisation. Disse spørgsmål har han stillet i de sidste 15 år, og svarerne på spørgsmålene er grundlaget for den proces, det system, som han kalder for Restorative Circles. Det er den viden, jeg er kommet for at tilegne mig mest muligt af.

Partnerskaber for fred

Ofte har vi i den moderne verden en tilbøjelighed til at sætte lighedstegn mellem konflikter og vold, men Dominic Barter mener, at volden forsvinder, når det lykkes parterne at lytte til hinanden i et trygt rum. Han ønsker ikke at gå ud som den ekspert eller konsulent, der fikser tingene, men at indgå i partnerskaber med organisationer, skoler, fællesskaber og samfund, hvor parterne sammen undersøger, hvordan konflikter kan finde en vej frem, som alle kan være tilfredse med. Hans mål er at give konflikterne tilbage til parterne og til dem, som er berørt af den. Når det sker, så vil de, ifølge hans erfaring, af sig selv finde løsninger, som gavner helheden.

Et eksempel fra skoleverdenen

Han nævner et eksempel fra en skole, som han har samarbejdet med for at indføre en fredelig konfliktløsningskultur. En dreng havde igennem længere tid stjålet mad fra sine klassekammerater, hvis forældre fik nok af tyveriet. De gik til skolens rektor og truede med at udstille ham som en handlingslammet og uduelig rektor i pressen, hvis ikke han smed drengen ud af skolen. Før i tiden ville rektor have givet efter for forældrenens krav og smidt drengen ud af skolen, men nu var der jo netop oprettet et Restorative Circle system på skolen i samarbejde med Dominic Barter. Det satte han i gang, og efter nogle dage afholdt de et Restorative Circle møde, hvor klasselæren, drengen med sin mor, klassekammeraterne og deres mor eller far, en journalist fra dagspressen, en socialarbejder fra kommunen og rektor selv deltog.

Som altid blev mødet ledet af en trænet facilitator, som kan støtte parterne i at lytte til hinanden. Hurtigt kom det frem, at drengen stjal maden fra de andre børn, fordi han havde 5 søskende derhjemme, og der bare ikke var mad nok i hjemmet til at alle. Så de dage, hvor han ikke kunne få noget at spise derhjemme, stjal han i stedet fra klassekammeraterne. Efter at alle havde sagt det, de havde at sige til hinanden, blev der sat fokus på, hvordan man kunne komme videre sammen.

Fra vrede til forståelse

De sure forældre til børnene, som fik stjålet deres mad, er ikke længere sure, nu da de forstår hvorfor drengen stjal. Så i stedet aftaler de en ordning hvor de skiftes til at pakke en madpakke til drengen så han hver dag kan få noget at spise i skolen. Socialarbejderen fra kommunen får sat drengens mor i et uddannelsesprojekt med henblik på, at hun selv kan tjene flere penge til at forsørge sin familie. Rektor får etableret en madstøtte ordning i drengens søskendes klasser, så de også hver dag får lidt mad fra deres klassekammerater. Journalisten skriver en lang artikel om hele processen, som er med til at skabe debat og forøget fokus på bekæmpelsen af fattigdom og håndteringen af ungdomskriminalitet.

Alt sammen i stedet for at smide drengen ud af skolen. Den historie rørte mig, jeg mærkede en længsel efter at leve et sted hvor man løser sine konflikter sådan. Det føles godt, det føles rigtigt.

Træningen

På denne træning i Berlin blev vi deltagere introduceret til at arbejde med Restorative circles. Vi blev trænet i, hvordan man jkan udvikle og implementere modellen i samarbejde med det fællesskab, som vil benytte det fremover, og vi øvede os i at facilitere Restorative Circle møder. Når vi har samlet alle parter, som er involveret i en bestemt konflikt, og andre som også er påvirkede af den, så bruger vi som facilitatorer (ledere af mødet) 3 overordnede tematiske spørgsmål til at guide parterne igennem forløbet:

  1. Hvad vil du gerne fortælle til hvem om, hvordan du har det lige nu med det skete og de konsekvenser, det har haft?
  2. Hvad vil du gerne fortælle til hvem om, hvad der fik dig til at handle, som du gjorde?
  3. Hvad vil du gerne have, at der sker nu? Hvad kan du tilbyde? Hvad vil du bede andre om?

I rollespil øver vi igen og igen at være facilitator og guide parterne igennem dette forløb.

Vi har alle magt

Vi talte om magtrelationer – om at vi alle sammen har magt til at få ting til at ske, og at det er op til os selv, hvordan vi bruger den magt. Vi kan bruge vores magt til at gennemtvinge beslutninger, men vi kan også bruge den til at insistere på at træffe beslutninger i fællesskab med blik for alles behov. Ligesom rektoren i dette eksempel havde valget mellem at smide drengen ud af skolen eller igangsætte et Restorativt Circle møde. Og ligesom rektorens beslutning om hvordan han brugte sin magt i den sammenhæng fik kolossal betydning for drengen og for alle involverede parter, har vores valg af hvordan vi bruger vores magt til daglig enorm indvirkning på udfaldet af de konflikter vi kommer i berøring med.

På vej hjem

På flyveren på vej hjem sent søndag aften havde jeg for første gang tid til at absorbere læringen. Lige dér, i høj fart mellem himmel og jord fra Berlin til København var jeg dybt bevæget over det, jeg havde oplevet. Jeg var dybt inspireret  af hans måde at tale om magt på. At tage ansvar for konflikter i fællesskab. At bruge magten til at skabe ligeværd mellem hvert individ i fællesskabet.

Efter jeg er kommet hjem har jeg brugt meget tid på at gennemgå mine egne magtrelationer i forhold til arbejdet, familien, vennekredsen og andre steder. Jeg stiller mig selv det simple spørgsmål; ”Bruger jeg min indflydelse, min magt, til kun at få det, jeg vil have på trods af andres ønsker og behov? Eller bruger jeg den til at være i dialog med andre for sammen at finde løsninger, som bringer os alle videre sammen?”

Jeg er enormt inspireret af Restorative Circles. Jeg håber meget at kunne indgå partnerskaber med fællesskaber og organisationer, lære om deres konfliktkultur,  og sammen implementere dette arbejde på forskellig vis i Danmark. Jeg håber at det vil bidrage til at flere mennesker får opfyldt deres behov på fredelig vis.

 

Hvis du vil læse mere om Restorative Circles, så benyt disse link:

Dette er en hurtigt læst artikel som kort beskriver lidt mere om hvad det går ud på:

https://www.psychologytoday.com/blog/between-the-lines/201008/our-justice-system-requires-us-punish-wrongdoers-what-if-there-were-be

Dettte er hjemmesiden for Restorative Circles:

https://www.restorativecircles.org/

Og dette er et virkeligt godt videoklip hvor Dominic Barter fortæller lidt mere om processen, læg mærke til hvor præcist han udtrykker sig, hans ordvalg, når han fortæller:

https://www.restorativecircles.org/pages/video-vnJgu