Når den nye folkeskolereform træder i kraft efter sommerferien, er der mange lærere og pædagoger, der er usikre på, hvilke udfordringer de vil møde i form af heldagsskolen og forventningen om succesfuld inklusion. 

Det tættere samarbejde mellem lærere og pædagoger udfordrer også evnen til at være i dialog om de forskellige faglige perspektiver på måder, der skaber forståelse, så gensidig læring og udvikling kan bidrage til et løft for alle involverede.
Det er vigtigt, at lærerne og pædagogerne føler sig klædt på til de nye udfordringer. Derfor afholder LIVKOM et kursus i Ikkevoldelig Kommunikation (IVK) specielt rettet mod denne gruppe. Formålet med kurset er at give lærere og pædagoger redskaber til at håndtere konflikter på en måde, som fremmer empati for alle parter, åbner for kreative løsninger og øger relationskompetence hos både børn og voksne.

Børn lærer mere af det vi gør, end det vi siger. Derfor er det afgørende, at vi voksne i vores kommunikation viser dem den omsorg og empati, som vi ønsker, de skal lære at vise hinanden. Især når ”den anden” gør noget, vi ikke kan lide. For det er netop her, børn har brug for rollemodeller. De har brug for at udvikle færdigheder til at skabe kontakt, og finde nye måder at håndtere uenigheder og konflikter på.
I eksempler med mobningen er der altid to sider. Da mobning ofte er et udtryk for uopfyldte behov, er det lige så vigtigt at vise empati for mobberen som for offeret.

Med IVK ønsker vi at være rollemodeller for en fredelig måde at løse konflikter på. En måde som skaber trivsel, tryghed og et godt læringsmiljø. Vi ønsker at udvikle mere bæredygtige redskaber end at sige: “Vi må slå hårdt ned på dem, der slår”.

Erik Sigsgård, som lærte os, at skældud er som at slå med stemmen, har nu skrevet en ny bog: ‘Om børn og unges nej’. På kurset vil vi gennem øvelser arbejde med at forstå børn bedre, ved at lytte til dem, og forstå hvilke behov de tager vare på og siger “Ja” til inde i sig selv, når de siger ”Nej” til det andre beder dem om.

Jesper Juul siger fx. at børns handlinger altid er meningsfulde, selv om vi måske ikke lige kan se det. Det, at åbne sig for at se mere på barnet og mindre på adfærden, kan give værdifulde informationer om, hvad det er barnet behøver hjælp med. Det kan hjælpe os med at tro på, at børn samarbejder, hvis de kan. Se mere hos Ross Greene i bogen “Fortabt i skolen”

Forudsætninger: Kurset er tilrettelagt for lærere og pædagoger, som arbejder med aldersgruppen 6-17 år, og som har modtaget en introduktion til Ikkevoldelig Kommunikation (Girafsprog), og har brugt det i sit arbejde i mindst et år.

Kurset har fået ny dato og afholdes nu den 24. – 25. november 2014 på Rosenlund Kurser, Ralgyden 18, 5471 Søndersø

Underviserne er Kirsten Kristensen og Anne Line Vestergaard, begge CNVC-certificerede trænere.

Hvis du er interesseret i at deltage i kurset, kan du læse mere og finde alle de praktiske oplysninger i LIVKOMs kursuskalender og ved at følge dette link.

Læs også Carl Plesners indlæg “Fredskultur i skolen” om hans arbejde med IVK og mobning i folkeskolen.