Grundkursus i Ikkevoldelig Kommunikation

5 dages internat på Rosenlund den 16. -20. marts 2022
Pris: 4.000 (early bird 3.500) DKK + kost og logi*)

Girafsprog – konflikthåndtering

  • Find alternativer til skæld ud
  • Få større frihed og livsglæde i samspil med andre
  • Opdag nye valgmuligheder i situationer med stress, vrede og depression
  • Lær at kommunikere med medfølelse ved at bruge din indfølingsevne
  • Gør livet dejligere for dig selv og andre.

kirsten

Underviser: Kirsten Kristensen (evt. med assistent)

CNVC-certificeret træner i IVK siden 2003.
Samarbejder med Center for Nonviolent Communication i USA og er bl.a. uddannet familierådgiver fra Kempler Instituttet og seminarleder fra Familie laboratoriet.

Forventet kursusprogram

 

Feedback fra tidligere kursist på IVK i Praksis, 2020

”Under kurset med Kirsten fik jeg mange nye indsigter, der hjælper mig med at forstå mellempersonlige forhold på en bedre måde. Kirsten har evnen til at forklare komplekse ting på en måde, der både er let at forstå og på samme tid går dybt. Hendes måde at kommunikere skaber en smuk dans mellem empati, ærlighed og forbindelse.”
– Kristiina Krank

Forudsætninger og tilmelding

Lyst og interesse!

Læs gerne Marshall Rosenberg Livsberigende kommunikation forud for kurset. Bogen er udgivet af Rosenlund Forlag, også som lydbog. Bogen kan købes her og lydbog bestilles på info@rosenlundforlag.dk 

Tilmeld dig grundkurset nu

Konflikter er en del af livet

Både vores succes og vores velbefindende afhænger af, hvor gode vi er til at kommunikere og håndtere konflikter i dagligdagen. Vi må kunne tale sammen for at kunne arbejde sammen og se konflikter som en invitation til at finde nye kreative løsninger.

  • Lær at gøre potentielle konflikter til fredelige dialoger.
  • Lær at bryde tankemønstre, som fører til vrede og depression.

Med Ikkevoldelig Kommunikation (IVK) søger vi at etablere en kontakt baseret på ærlighed og indføling. Vi giver udtryk for egne behov og værdier samtidig med, at vi er interesseret i andres behov og værdier.

Positiv konflikthåndtering

I en konfliktsituation gælder det om at få kontakt først. Når der først er kontakt mellem parterne, opstår der ofte en løsning, som indeholder begge parters interesse, og som ingen af parterne havde tænkt i forvejen.

Fotos: Vlad Dumitrescu-Petrică

Konflikttrappen

Vi arbejder med at finde veje til at trappe ned, i stedet for at trappe op. At være bevidst om hvordan vi bevæger os på konflikttrappen.

Livsberigende

Kurset har som mål at bidrage til deltagernes viden om, hvordan de kan forandre fastlåste konflikter ved at forandre sproget. Der gives både teori og træning i at kommunikere på måder, der afspænder konflikter og beriger livet for en selv og for andre.

Sprog med følelse

Vi vil arbejde med at forandre det sprog, der er funderet i en tankegang om, at finde ud af hvem der har ret, hvem der er skyldig og fortjener straf, og hvem der er god og fortjener belønning. Vi vil i stedet anvende et sprog, der fokuserer på de følelser og behov der er tilstede hos parterne i en samtale.

Forventet program

Der veksles mellem oplæg og gruppearbejde. Personlige oplevelser og cases kan indgå i undervisningen.

1. dag (onsdag, vi starter kl. 10)
Velkomst og præsentation.
Introduktion til Ikkevoldelig Kommunikation og gennemgang af modellen.
Forskellen på at give til andre fra hjertet eller reagere ud fra angst, skyld og skam.

2. dag (torsdag)
Træning i iagttagelsens kunst. Dette er den første vigtige nøgle til at bruge sanserne i stedet for vores meninger og tolkninger.
At skelne mellem tanker og følelser. Dette er den anden vigtige nøgle til at udtrykke sig personligt og kontaktskabende.

3. dag (fredag)
Træning i at kende egne behov, og tage ansvar for egne følelser. Dette er den tredje vigtige nøgle til at sætte sig selv og andre fri og kende forskel på egen og andres banehalvdel.
At finde måder at opfylde egne og andres behov. Dette er den fjerde vigtige nøgle til at leve i frihed og til at åben op for de mange mulige løsninger, der er på ethvert problem. At bruge nuets kraft.

4. dag (lørdag)
Introduktion til empati, og øvelser i at lytte med nærvær og fokus på her og nu.
IVK i familien, i forhold til partner og til børn.
IVK på jobbet – mobning, konfliktløsning, samarbejde.

5. dag (søndag, vi slutter kl. 16)
Øvelser i konfliktløsning med anvendelse af IVK. Konflikttrappen.
Hvordan kan jeg arbejde videre med IVK, når jeg er kommet hjem?
Evaluering og afslutning.

*Pris og betalingsbetingelser

Tilmeld dig grundkurset nu

Undervisningsgebyr: 4.000 kr.