Medlemsrabat og rabat for tidligere deltagere

Du støtter vores planlægning ved at tilmelde dig hurtigt.

  • Som medlem af LIVKOM får du rabat når du tilmelder dig og betaler senest to måneder før kursusstart, rabatten fremgår af de enkelte kursusbeskrivelser.
  • Tidligere deltagere som ønsker at gentage et kursus får 50% rabat på undervisningsgebyret. Vi giver rabat til tidligere deltagere, fordi vi støtter træning og forankring.

Sidste frist for tilmelding er som hovedregel 1 måned før kursus-start. Hvis tidsfristen er overskredet kan du alligevel kontakte LIVKOMs formand Kirsten Kristensen og høre om der er plads: kirsten@livkom.dk, mobil 40 35 09 55 

Tilmelding

Når du har tilmeldt dig et kursus vil du modtage en bekræftelse på den email-adresse, som du har oplyst. Emailen indeholder betalingsoplysninger.

Når depositum på kr. 1.000,- kr. eller hele kursusgebyret er indbetalt, er du optaget på kurset. Senest 1 måned før kursusstart indbetales evt. restbeløb.

Afbestilling

  • Hvis du melder fra kurset senest 2 måneder før kursusstart, tilbagebetales hele det indbetalte beløb.
  • Hvis du melder fra kurset senest 1 måned før kursusstart, tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket 1.000 kr.
  • Hvis du melder fra kurset mindre end 1 måned før kursusstart, tilbagebetales kursusgebyret normalt kun, hvis du finder en anden betalende deltager, eller hvis kurset har venteliste og vi finder en anden betalende deltager. Hvis vi ikke tilbagebetaler kursusgebyret, vil du blive tilbudt at deltage i et andet kursus af tilsvarende varighed.
  • Hvis vi aflyser kurset, tilbagebetales hele det indbetalte beløb.

Yderligere information: LIVKOM, kirsten@livkom.dk, mobil 40 35 09 55