Et job som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent handler om at hjælpe mennesker med det, de ikke selv kan, eller støtte dem i udviklingen af det, de kan, så de kan noget mere. Udførelsen af deres job skal gøres ud fra princippet om hjælp til selvhjælp. Det skaber visse udfordringer og problemstillinger:

  • Hvordan kan den sundhedsprofessionelle varetage borgerens sundhed og samtidig respektere borgerens selvbestemmelsesret?
  • Hvordan kan den sundhedsprofessionelle varetage borgerens sundhed, uden at bruge magt?

Disse problemstillinger er aktuelle i undervisningen på Social- og Sundhedsskoler.

Ikkevoldelig Kommunikation på Social- og Sundhedsskolen

Denne beretning kommer fra Susanne, som er underviser på en Social- og Sundhedsskole. Her er Ikkevoldelig Kommunikation (IVK) og Girafsprog en del af pensum.

Eleverne skal bl.a. eksamineres i principperne i IVK, og det forventes, at de kan anvende det i praksis. Hun har oplevet, hvor svært det kan være at finde eksempler på, hvordan eleverne bruger IVK direkte i deres arbejde. For at blive bedre til at undervise sine elever i at anvende IVK, har hun nu deltaget i to kurser hos LIVKOM. Hun fortæller her, hvorledes IVK bruges som en del af elevernes dagligdag.

 I sidste ende er det en handling, de skal udføre med borgeren, og hvordan får de den handling igennem, samtidig med at borgeren føler sig anerkendt og forstået?

– Eleverne skal ud og samarbejde med en borger, som er ældre eller handicappet eller har brug for hjælp. Det skal ske ud fra princippet om hjælp til selvhjælp, hvor eleven skal støtte borgerne i det, de ikke selv kan. Samtidig skal de passe på, at de ikke overtager borgerens selvbestemmelsesret. Det er en hårfin grænse at bevæge sig på.

IVK: Mindre magt og mere forståelse

IVK i undervisningen handler om, at eleverne får nogle redskaber til at mærke egne behov og følelser. Når eleverne kan det, har de lettere ved at mærke, hvornår de anvender magt eller overskrider grænser.

Så det er noget med at gøre dem bevidste om, at de ikke skal bruge magt. Eleverne skal øve sig i at mærke, hvornår de bruger magt i en eller anden form.

– I sidste ende er det en handling, de skal udføre med borgeren, og hvordan får de den handling igennem, samtidig med at borgeren føler sig anerkendt og forstået?

Med IVK får eleverne redskaber til at lytte til borgerens behov og følelser. Når eleverne har fokus på borgerens behov og følelser i selve situationen, åbnes der for flere muligheder og løsninger. Måske er der en grund til, at borgeren yder modstand, som man ikke umiddelbart ville forstå. Med en større forståelse for borgeren, er det lettere for eleven at finde en løsning, der både tager hensyn til borgerens behov, selvbestemmelsesret og sundhed.

– Så det er noget med at gøre dem bevidste om, at de ikke skal bruge magt. Eleverne skal øve sig i at mærke, hvornår de bruger magt i en eller anden form. Jeg tror, der skal mere i undervisningen om følelser og behov, end der er nu. De arbejder med behov, men ikke på samme måde som IVK indbyder til, og de er ikke vant til at være opmærksom på følelser hos sig selv, og dermed er det sværere at have empati for følelser hos andre.

 

Har du lyst til at vide mere? Du kan læse mere om Ikkevoldelig Kommunikation her.

Du kan finde alle kurser og foredrag i vores kursuskalender. Den finder du her.