Dette er historien om biblioteksvagten, der var skeptisk. Han var skeptisk, fordi han nu var 58 år gammel, og absolut ikke mente, at det var muligt at lære noget nyt. Og slet ikke når det handlede om behov og følelser. Biblioteksvagtens chef mente, at han ville være den rette til at være den, der skulle håndtere konflikter mellem gæster og ansatte på biblioteket.

– Jeg afviste. Jeg er bare en lille splejs. Og vi har snakket om at afskaffe den rolle, hvor nogen skal rende rundt og være autoritær. Det syntes jeg ikke jeg ville. Jeg kunne slet ikke se mig selv i det der.

Han gik hjem og diskuterede chefens urimelige forslag. Hans kone fortalte ham om noget der hedder ”Girafsprog”, en måde at håndtere konflikter på. Han gik i gang med at google.

– Og så gik jeg til min chef og sagde, at jeg havde tænkt lidt på det der med at være vagt. Jeg havde fundet noget interessant om det der girafsprog. Så fandt min chef frem til grundkurset i Ikkevoldelig Kommunikation på Brenderup Højskole.

Det uhyggelige var så, at det berørte mig. Da oplevelsen den kom ud så var det, at lettelsen kom. Det gør noget ved én, det der kursus.

Konflikter på biblioteket

På biblioteket havde der været episoder med nogle unge drenge, som havde været højlydte og truende overfor ansatte og andre biblioteksgæster. Det gjorde, at biblioteket besluttede, at de ville sætte en af de ansatte til at håndtere disse konflikter konstruktivt. Biblioteksvagten fortæller, hvordan én bestemt situation har sat nogle tanker i gang hos ham. Hvis hans fremtidige opgaver ville indebære den slags udfordringer, måtte han blive bedre til at håndtere konflikter.

– Jeg har haft en situation, og det er sådan set den situation, der gør, at vi er nødt til at finde en løsning med nogle unge mennesker. De sad og råbte og skreg ad folk, og fortalte dem ting og sager. Jeg har ikke hørt, hvad de har sagt. Jeg blev tilkaldt, og gik så ned og snakkede med dem. Den ene har jeg snakket med før, hvor jeg havde fået dem til at gå ud. Jeg sagde: “er det nu dig igen”, og spurgte om ikke de kunne gå ud, fordi de havde lavet ballade.

… det er fordi jeg ikke har noget redskab. Jeg ved, at der kommer en reaktion, hvis jeg siger noget, og hvad skal jeg så sige?

Efter diskussioner frem og tilbage om hvorvidt politiet skulle involveres, gik drengene endelig ud. De kom tilbage flere gange den dag, og endte i konflikter med personalet.

– Men det er balladen med de der knægte. De vil gerne ind hos os. Det er nogle, der har indlæringsvanskeligheder, og svært ved at tilpasse sig skolen. Så det er det, min chef gerne vil have, at jeg skal tage hånd om. Det er nogen, vi kender, og vi kender lidt til deres baggrund.

Hans chef har før skabt kontakt til drengene, og har fået et indblik i deres historie. Denne tilgang til drengene har vist ham, at der findes andre måder at håndtere konflikter på.

Den konfliktsky skal løse konflikter. Hvordan gør man det?

Biblioteksvagten valgte at deltage i grundkurset i Ikkevoldelig Kommunikation, afholdt af LIVKOM. Grundkurset giver en introduktion til Ikkevoldelig Kommunikation samt redskaber til at håndtere konflikter i hverdagen.

Det er meget godt at få et redskab til at få det væk og komme videre. Men også til at lytte. Det er noget med at tænke på, hvad den anden hører.

Biblioteksvagten betegner sig selv som konfliktsky, og som ham, der gemmer sig nede bag ved. Han beskriver det som et problem, der især handler om, at han ikke har redskaberne til at håndtere reaktionen på konfrontationer.

– Jeg er konfliktsky, og det er et stort problem, fordi jeg hellere siger ja eller tier stille. For så er der ikke sket noget. Men det er fordi jeg ikke har noget redskab. Jeg ved, at der kommer en reaktion, hvis jeg siger noget, og hvad skal jeg så sige?

Grundkurset i Ikkevoldelig Kommunikation har givet ham inspiration og redskaber til at håndtere og reagere på konflikter, både på jobbet og derhjemme. Han fortæller, hvordan han vil bruge de nye redskaber til at starte en dialog, i stedet for at starte et skænderi eller en diskussion.

– Det er meget godt at få et redskab til at få det væk og komme videre. Men også til at lytte. Det er noget med at tænke på, hvad den anden hører.

… jeg vil nok prøve at se, om jeg kan få det hele mere ned, og sætte mig og snakke med dem. Jeg tror ikke, jeg vil fjerne dem. Man kan godt få kontakt med dem, men det kræver noget øvelse.

Lærte alligevel noget

Biblioteksvagten fortæller om de sidste dage på kurset, hvor han oplevede noget underligt. Efter en lytteøvelse, hvor han skulle beskrive en konfliktsituation til en medkursist, skete der noget inden i ham.

– Det uhyggelige var så, at det berørte mig. Da oplevelsen den kom ud så var det, at lettelsen kom. Det gør noget ved én, det der kursus.

De andre kursister mærkede også en forandring hos biblioteksvagten ved kursets afslutning. Efter lettelsen kom en selvtillid, der gav ham mod til at være den første til en morgenøvelse. Næste dag voksede modet yderligere.

– I går skete noget mærkeligt ved, at jeg da godt lige ville starte. For nej det plejer jeg ikke at ville. I nat vågnede jeg med en følelse, som jeg ikke kan sætte ord på. Jeg var bare klar til at stille mig op foran de andre, og det gjorde jeg så. Jeg havde lyst til at fortælle alle, at der var sket noget underligt.

Kontakt fremfor konflikt

Og hvad vil han gøre, hvis der igen opstår konflikter med gruppen af unge drenge?

– Jeg vil nok prøve at komme i kontakt med dem på en eller anden måde. Og det er også det der med, at når du taler ned til folk, så har du allerede sagt at, ”jeg er mere end dig”. Så jeg vil nok prøve at se, om jeg kan få det hele mere ned, og sætte mig og snakke med dem. Jeg tror ikke, jeg vil fjerne dem. Man kan godt få kontakt med dem, men det kræver noget øvelse.

Næste grundkursus i Ikkevoldelig Kommunikation finder sted 26. oktober til 1. november 2014 på Brenderup Højskole. Du kan læse om grundkurset her, eller du kan finde alle kurser og arrangementer her.