Interview med Charlotte, lærer på Agedrup Skole

Charlotte deltog i efteråret 2014 på IVK-kursus for lærere og pædagoger, modul 1 på Rosenlund Kurser. Hun har en uddannelse som pædagog, men har senere taget læreruddannelsen og har arbejdet som lærer siden 2006. For et år siden startede hun på Agedrup skole. Her fortæller hun, hvad der fik hende til at melde sig til kurset i Ikkevoldelig Kommunikation (IVK) – Girafsprog.

Inklusionen og den nye folkeskolelov

På Agedrup skole, er der flere af lærerne, der tidligere har været på IVK-kurset hos LIVKOM. De arbejder nu med IVK i undervisningen, så jeg har efterhånden hørt en del om det og er selv blevet nysgerrig.  Det er i hvert fald ikke tilfældigt, at jeg nu sidder her på kurset.
Med min nye viden om IVK synes jeg, jeg har nogle nye redskaber, jeg kan bruge i situationer med konflikter og mobning.

Med opdelingen af følelser og behov synes jeg, jeg har fået en anden klarhed.  Jeg tænker især på hele grundholdningen om at blive på egen banehalvdel, og at bevare roen, når nogle børn er i konflikt, men også erkendelsen af at jeg ikke nødvendigvis skal gå ind og løse konflikten og overtage den fra dem.

Jeg tror nok, jeg har haft en tendens til at være en meget løsningsorienteret person. Det er rigtig sundt for mig at fralægge mig rollen som hende der siger ”nu skal jeg sørme lige fikse det her, så vi kan komme videre…..”, og lære at kunne vente lidt længere på løsningen. Det tror jeg bestemt jeg kan bruge.

Større evne til at rumme børnenes forskellige behov

I forhold til mit arbejde har kurset nok givet mig en større evne til at rumme børnenes forskellige behov uden nødvendigvis at skulle løse eller imødekomme dem alle sammen.
Jeg vil bruge IVK i min planlægning og i den struktur jeg lægger for timerne.  Nu er vi efterhånden otte af de 39 lærere på skolen, som har kendskab til IVK. Jeg deler klasse med en af dem, der har været på kurset før. Derfor tænker jeg, det er oplagt, at vi begynder at lave et fælles sprog og en fælles indsats omkring det. Jeg glæder mig meget til at kunne være rigtig med i IVK-snakken, og også til at se hvad kurset gør ved mig, og den måde jeg er på sammen med børnene.

Undervisningsformen giver tryghed

Det her kursus flytter mere end rigtig mange andre kurser. Det er metoder, man med det samme kan bruge, fordi de er så grundlæggende. I de øvelser hvor jeg skulle vende situationer fra mit arbejdsliv, fik jeg meget mere indsigt, end jeg har fået på nogen anden måde.
Undervisningsformen på kurset er rigtig god. Det er heldigt, at vi har været så få. Så kan man ikke sidde og putte sig. Vi bliver tvunget på banen alle sammen. Jeg oplevede en tryghed i gruppen, så jeg turde noget mere. Det er også den stemning, hele metoden lægger op til. Det, at underviserne selv udfører øvelserne, giver os kursister rigtig meget. Vekslen mellem teori, samtaler og øvelser synes jeg var rigtig god.
Og så er det godt, at det er et internatkursus, så vi ikke skal af sted en sen eftermiddag efter arbejde, for det ville ikke give det samme udbytte af kurset.