Lone, lærer, deltager 2015

Jeg er blevet bestyrket i hvor vigtigt det er altid at ”vende sagen på hovedet” når man står i en konflikt mellem to parter, fordi man, når man vender sagen om altid får belyst andre og nye sider af sagen, som er vigtige for den samlede forståelse. Jeg er blevet bestyrket i at turde at gøre det – også når jeg indimellem ”blander mig” i konflikter som ellers håndteres af kolleger, når blot jeg gør det i respekt for alle parter.

Jeg bruger IVK hver evig eneste dag i mit arbejdsliv. Jeg føler i den grad at jeg har fået et personligt værktøj med mig som gør mit arbejdsliv lettere og giver mere ro og glæde, både for mig selv og for mine elever. Mit behov for at bidrage til andre kan i meget højere grad opfyldes efter at jeg har stiftet bekendtskab med IVK.

IVK har forandret min retorik når jeg taler med børn såvel som med kolleger. Jeg bliver på egen banehalvdel og jeg ved at nøglen til en løsning af de problemer der opstår, findes i de stridende parter – ikke i mig!

Jeg mærker dagligt at jeg i den grad bidrager til at nedtrappe konflikter frem for at optrappe dem.  Jeg håber og ønsker at jeg på sigt kan bringe IVK ind på min nye arbejdsplads og gøre kolleger nysgerrige på hvad IVK er og kan…

Eva Højmark Bertelsen, lærer, deltager efterår 2014:

Jeg har fået værktøjer til at have fokus på følelser og behov, og fokus på at øve mig i at sætte ord på de følelser og behov, der rører sig i mig.

Jeg har oplevet vigtigheden af, at min krop reagerer på de følelser og behov, jeg har.

En del af kurset der var særlig værdifuld for mig var at lytte med empati, altså at forstå hvad empati er, og hvad empati IKKE er.
Jeg udfordrede mig selv, og kastede mig ud i øvelsen ”de fire ører” om girafsprog og ulvesprog, hvor jeg turde mærke efter i mig selv, hvad de forskellige følelser og behov sendte til min krop, og hvilken mavefornemmelse jeg fik.

Jeg vil introducere tankerne og værktøjerne for min 7. klasse og arbejde med IVK på klassen. Jeg vil forsøge mediator-rollen i forbindelse med at håndtere konflikter i elevgruppen!

Begge undervisere var meget nærværende og havde  en ro, der inviterede mig til at blive stående i processen, så jeg kunne øve mig i at få øje på og mærke hvad der skete i mig. En sund øvelse for mig, der ellers oftest helst bevæger mig hurtigst muligt i retning af ”handle-modus” dvs. ”lad os finde en løsning her og nu”

Rigtig godt at kurset var over to hele dage med overnatning på stedet. Det betød at jeg kunne bliver i processen – være nærværende i refleksionen.

Jeg føler mig så opfyldt af tanker, input og inspiration.

Charlotte, lærer og pædagog, deltager efterår 2014:

Jeg har opnået større klarhed i forhold til at skelne mellem følelser og behov hos mig selv og andre.

Øvelsen ”de fire ører” om girafsprog og ulvesprog gav mig rigtig meget – en måde at opnå læring og indsigt ud fra hverdagssituationer.
Også lytteøvelserne i empatisk lytning var lærerige for mig.

Jeg forventer at bruge kurset til at opnå øget indsigt i mig selv og andre, og derigennem blive fagligt og menneskeligt mere kompetent.

Jeg kunne lide roen og den tillidsskabende stemning, I som undervisere skabte.
Undervisningen var dejligt praksisrettet.

Dejlig mad, hyggelige omgivelser

Anonym lærer, deltager efterår 2014:

Det jeg har lært af forløbet er, at se ud over andres handlinger og i stedet søge uopfyldte behov.

I forbindelse med mit arbejde vil jeg bruge IVK som redskab til at finde forståelse og løse konflikter på en fredelig måde.

Hvad kan jeg sige…. Et dejligt vedkommende og nærværende kursus!

Cathrine Mejer Petersen, lærer, deltager efterår 2014:

Jeg er blevet mere bevidst om forskellige mekanismer og reaktionsmønstre og har fået bedre forståelse for modpartens intension eller behov.

Jeg er blevet bekræftet i vigtigheden af at lytte og vigtigheden af at mærke indre ro, ståsted og styrke.

IVK appellerer generelt til mine værdier. Jeg fandt særlig værdi i de dele af kurset, der omhandlede at give tid, og lytte til andre og andres behov, og at alt er velkomment og ingen er forkerte.

Jeg vil tænke mere bevidst over andres behov og grundlag for deres hensigt og adfærd.
Jeg er blevet mere bevidst om vigtigheden af at finde en fælles vej eller løsning (den 3. vej).

Jeg forventer at lære eleverne hvordan de kan gribe situationer anderledes an og lytte til hinanden og høre hinandens behov.

Der var en hyggelig atmosfære som appellerer til ærlighed, fællesskab, samarbejdsvilje. En stemning af nærvær, tæthed og tryghed.

Hanne Baadsgaard, lærer, deltager efterår 2014:

Gennem kurset har jeg lært at mærke mig selv i konflikter, at mærke mine behov og finde eget ståsted. Jeg er blevet bevidst om, hvad det gør at have fokus egne følelser og behov i forhold til at tage andres frustrationer på sig. Det ikke er mit ansvar at dække modpartens følelser og behov, jeg har selv indflydelse på hvordan jeg har det.

Empati er vigtigt, og det er vigtigt at lytte og bevare roen og give tid.

Jeg vil øve mig i at bruge IVK i min hverdag ved at træne adskillelsen af følelser og behov. Samtidig vil jeg arbejde med følelser og behov i klassen.