Freedom Project – Træning i Ikkevoldelig Kommunikation og Mindfulness i fængsler

I tiltaget ”Freedom Project” modtager indsatte i fængsler træning i Ikkevoldelig Kommunikation (IVK) og Mindfulness. Rapporten ”Freedom Project – Nonviolent Communication and Mindfulness Training in Prison” sammenfatter to videnskabelige studier der viser, at projektets deltagere har færre tilbagefald i forhold til gennemsnittet og oplever mindre vrede og mere selv-empati. Deltagerne viser desuden forbedrede sociale kompetencer i forhold til kontrolgruppen. Tiltaget har ført til en årlig besparelse på 5 mio. dollars i Washington State.

Flere studier viser, at en voldelig kommunikation katalyserer en voldelig adfærd, og at træning i kommunikation udgør en vigtig rolle i reduktionen af aggression og vold, og er et vigtigt element i prosocial adfærd.
Empatisk og prosocial kommunikation kan læres med Ikkevoldelig Kommunikation (IVK), som giver redskaber til at observere andres adfærd, undersøge aktuelle følelser, komme med anmodninger og anerkende de behov som er på spil. Når konflikter håndteres med IVK, findes der ingen bebrejdelser eller placering af skyld.

Læs mere om Ikkevoldelig Kommunikation her.

Rapporten beskriver, hvordan grundlæggende brug af Mindfulness og meditation bidrager til mindsket aggression, angst, stofbrug og tilbagefald hos fængselsindsatte. Mindfulness kan være med til at understøtte processen med Ikkevoldelig Kommunikation, ved at skabe tid og rum for observation og en ikkevoldelig reaktion. Omvendt kan IVK understøtte Mindfulness ved at mindske voldelige udbrud, som kan forstyrre en mindful tilstand.

Om ”Freedom Project”

Freedom Project er et tiltag der primært ledes af tidligere indsatte og frivillige. Projektet underviser fængselsindsatte i meditation, mindfulness og Ikkevoldelig Kommunikation. De indsatte tilbydes introduktion og avanceret træning i IVK samt øvelser i mindfulness. De indsatte deltager bl.a. i studie- og øvegrupper i IVK og workshops i vrede, forsoning, empati og selv-empati. Detagelse er alti frivilligt og aldrig obligatorisk.
Tilbuddet har eksisteret siden 1999 og der har været flere meldinger om succes og tiltagende deltagelse, men indtil nu har der ikke været videnskabelige undersøgelser af projektets resultater.

Læs hele rapporten her.

Vi har samlet nogle videoer om Ikkevoldelig Kommunikation i danske og udenlandske fængsler. Se dem her.