Carl PlesnerTilbyder: Foredrag om konfliktmægling og om ikkevoldelig kommunikation.
Tlf: 23 81 70 18
E-mail carlssav@yahoo.dk

Erfaring og kompetencer:
Jeg brænder for at støtte parter i konflikt til at finde løsninger som alle er tilfredse med. Det sker ved at alle parter får mulighed for at blive hørt og forstået af den anden part for alt hvad de har at sige.
I min private praksis mægler jeg alle slags konflikter mellem mennesker, som savner støtte og hjælp til at håndtere vanskelige konflikter med henblik på at genoprette relationerne og skabe fornyet kontakt.

Jeg holder kurser og foredrag for både private og organisationer i Ikkevoldelig Kommunikation og konfliktmægling i både Danmark og Norge. Jeg laver også korte temadage for organisationer med fokus på antimobbe strategier og styrkelse af trivsel og samarbejde.

Jeg arbejder som konfliktrådsmægler hos politiet, hvor jeg både mægler i sager hvor parterne søger en konkret løsning, og i sager mellem forurettet og gerningsmand. Jeg møder i mit arbejde mennesker i stor sorg, afmagt og vrede, og er derfor rolig og tryg ved at håndtere stærke følelser og samtidigt lede en proces i retning af gensidig forståelse og fælles strategier for fremtiden.