Når kvinder går sammen, knyttes der bånd

Det startede for et år siden – med en ansøgning til Offerfonden.

Vi er nu igang med projektet og vores folder er på vej ud til kommende deltagere. Måske kender du en, som har lyst og mulighed for at deltage –  så hører vi gerne fra dig. Læs mere om kurset for kvinder i folderen

informationsfolder

I tilbageblik så har projektet jo en skøn historie med sig. Faktisk er vi tilbage i marts 2018, hvor der var ansøgningsfrist til Offerfonden. LIVKOM havde fået sig placeret geografisk i de naturskønne omgivelser på Himmelbjerggården, Ry. Et sted med plads til at virkeliggøre drømme om fællesskaber og bæredygtighed.

Ansøgning blev sendt i sidste øjeblik, og svaret skulle komme i juni – men det kom først sidst på efteråret. Mega lang ventetid – det var en øvelse i tålmodighed. Det var først i januar 2019 at der blevet givet endeligt tilsagn og vi kunne komme igang. 

Hvad handler projektet om – Hvad vil det? I ansøgningen skriver vi, at projektet iværksætter et  Årskursus for kvinder, der er fraflyttet krisecentre, og har brug for støtte i at etablere sig i et liv uden vold. Det er på baggrund af flg. fakta fra 2016: 61 % svarende til 4561 henvendelser om en plads på et krisecenter blev afvist.

Socialstyrelsen havde i 2015-18 søsat et projekt i 4 danske kommuner der skal bringe målgruppen til større selvhjulpenhed via CTI (Critical Time Intervention). Ind i det interessefokus på at hjælpe en bestemt gruppe af kvinder, vil vores projekt gerne være et tillæg til andre efterværn.

At ”Gå sammen”, et skridt af gangen, og deltage i et kursusforløb over et år tænker vi, som en invitation til et interessefællesskab og varigt følgeskab.

Projektets formål er at bidrage til at løfte en socialt kompleks udfordring ved at potentialet til selvhjælp i netværksdannelse frisættes. Veje til at nå i mål med formålet for projektet har rødder i den grundtænkning som IVK har i sig, og består af forskellige aktiviteter i løbet af de to år projektet løber – som på et niveau rigtig gerne skulle komme 24 kvinder til gavn og på et andet niveau rummer kimen til social change.

Efterlysning

Hvem bliver vores kommende kursister? Vi håber at komme i kontakt med  24 kvinder, der vil deltage. Måske er det dig, der har lyst til at vandre, være i samtalefrirum og deltage på et 9 kursusdage hen over 11 måneder? Måske kender du nogen som kunne være interesseret, så kontakt os gerne.

læs mere i folderen informationsfolder

Projektleder &

kontaktperson Berit Mikkelsen mobil 2728 8989

 

Projektet “når kvinder går sammen, knyttes der bånd”

er finansieret af midler fra