Deltagere søges til at gå sammen

LIVKOM tilbyder med støtte fra Offerfonden et Årskursus for kvinder, der er fraflyttet krisecentre, og har brug for støtte i at etablere sig i et liv uden vold. Det er under halvdelen af dem der ønsker en plads på et krisecenter, der rent faktisk bliver anvist.

Vores projekt vil gerne være et tillæg til andre efterværn. Der er plads til 24 deltagere, der har lyst til at vandre, være i samtale-frirum og deltage i 9 kursusdage på Himmelbjerggården i Ry, fordelt på 11 måneder. Deltagelse er gratis. Kontakt os endelig hvis det er dig, eller en du kender!

Kontakt initiativtager og projektleder Berit Mikkelsen på bm@beritmikkelsen.dk

Offerfonden støttede LIVKOMs projekt